Home » Kalderesponsmanøvrer som involverer NATO – RadioMaryja.pl har begynt i Arktis

Kalderesponsmanøvrer som involverer NATO – RadioMaryja.pl har begynt i Arktis

by Catherine Monroe

Kalderesponsmanøvrer som involverer 30.000 mennesker startet mandag i den delen av Arktis som tilhører Norge. Soldater fra 27 land, inkludert 23 NATO-medlemmer, inkludert Polen. Russland godtok ikke invitasjonen som observatør.

Som sjef for Forsvarets operasjonskommando understreket general Yngve Odlo at «målet med aktivitetene vil være å få erfaring under vanskelige klimatiske forhold og å vise kampferdigheter i situasjoner som krever respons».

Manøvrene, som skal simulere forsvaret av Norge som en del av det transatlantiske samarbeidet, krever bruk av de såkalte NATO-spydmennene.

I tillegg til lengst nord er det også planlagt øvelser i de sentrale og sørlige delene av landet og vil vare til begynnelsen av april. Et landtreningsområde nord for Narvik, et havområde utenfor kysten av Norge og landets luftrom benyttes.

Ifølge det norske forsvaret var manøvrene planlagt i god tid og skyldtes ikke koronaviruspandemien i fjor. Opprinnelig ble det kunngjort at 35.000 ville delta. Det forventes tross alt 30.000 soldater til Norge. (14 000 landstyrker, 8 000 marinestyrker og 8 000 luftstyrker). Norske medier spekulerer i at årsaken til å sende et litt mindre antall tropper er det russiske angrepet på Ukraina.

Norske myndigheter inviterte representanter fra alle 57 OSSE-stater, inkludert Russland, som observatører, men Russland takket nei til å delta i den egenskapen.

I følge prof. Katarzyna Zyśk ved Norsk institutt for forsvarsstudier, blir de lenge planlagte manøvrene som Russland har blitt orientert om, brukt av Kreml til propagandaformål for å underbygge anti-NATO-stemninger i innenriks- og utenrikspolitikken.

«Men en slik øvelse er en viktig avskrekking. Det ville vært mer problematisk om de ble kansellert. – bemerket prof. Katarzyna Zyśk i en uttalelse til NRK TV.

Norge, som er medlem av NATO, grenser til Russland lengst i nord med en 197 kilometer lang landstripe og deler Barentshavet med den russiske føderasjonen.

MOS

You may also like

Leave a Comment