Home » Kalender over store datautgivelser og makroøkonomiske hendelser: Sentralbanker overvåker dollarlikviditet

Kalender over store datautgivelser og makroøkonomiske hendelser: Sentralbanker overvåker dollarlikviditet

by Catherine Monroe

Foto: pexels.com

Uken før ble dominert av nyheter fra banksektoren og ECB-møtet var prikken over i-en. Denne uken lover situasjonen å være svært lik, med den amerikanske sentralbanken som tar rollen som klimaks. I helgen var det overtakelse av Credit Suisse av UBS og en koordinert innsats fra sentralbanker for å skaffe dollarlikviditet. Vi skriver mer om disse hendelsene i nyhetsseksjonen.

mandag 20. mars 2023

Mange innenlandske dater i dag. Statistisk sentralbyrå publiserer resultatene av gjennomsnittlig sysselsetting og gjennomsnittslønn i næringslivet. Deretter følger data om industriproduksjon og PPI. Alt for februar.

Vi anslår en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på 0,9 % på årsbasis (konsensus 1,0 % på årsbasis). Tradisjonelt sett setter nivået i januar dynamikken for hele året. M/M-relatert skjer det ikke så mye her, selv om vi med tanke på de samme månedene tidligere år innrømmer at resultatet vi prognostiserer ligger mer i det nedre området av de observerte økningene.

På lønn er vi godt foran konsensus – vår prognose er 13,3 % YoY (konsensus 12,0 % YoY). Forskjellene skyldes mest sannsynlig to årsaker. For det første forventer vi mulige høyere betalinger i gruveindustrien (noen av avtalene vil bli implementert fra mars, men vi kan se noen allerede i februar). For det andre ser vi et stort oppsving ved inngangen til året ikke bare med økningen i minstelønnen – lønnspresset er stort og starten av året førte til frigjøring av budsjetter, inkludert lønn.

Når det gjelder industriproduksjon, fulgte vi modellen og satset 1,2 % å/å (nær konsensus på 1,1 % å/å). Prognosen for total produksjon er nær prognosen for industrien (her ser vi rundt 1,8 % å/å). Prognosen ble litt belastet av CSOs forretningsklimaindikatorer.

I PPI-prognosen er vi allerede enige i konsensuspunktet og anslår 17,8 % å/å. Vi forventer ikke noe spesielt denne måneden, og det gjør heller ikke det bredere markedet. Svekkelsen av zlotyen skal bare bidra til en moderat økning på månedsbasis med relativt stabile råvarepriser.

Bortsett fra innenlandske data, er det bare en offentlig tale av ECB-president C. Lagarde planlagt i dag.

tirsdag 21. mars 2023

Mer data fra Polen – denne gangen handler det om konstruksjon og montering produksjon og detaljhandel.

Byggeprognosen vår er 2,9 % å/å (konsensus 1,2 % å/å) En varm februar bør føre til bedre byggeresultater. Sesongjustert er dette tilsvarende nivåer som for en måned siden (eller litt lavere, men januar var også veldig varm).

Vi spår ytterligere tap i reell detaljhandel (vi -1,7 % på årsbasis, konsensus -1,4 % på årsbasis) Mens vi spår beskjedne oppganger i drivstoff- og matsalget, er vi fortsatt med konsensus. Årsaken er konstant: en svak forbruker. De resterende kategoriene har en tendens til å falle (vi snakker om sesongjusterte indekser).

Også på agendaen for dagen er en annen tale av ECB-sjefen og data om sekundært boligsalg i USA.

Onsdag 22. mars 2023

FOMCs beslutningsdag. Turbulensen de siste ukene har dempet forventningene om avgjørende handling fra sentralbankene. Når det gjelder Fed, er det ventet en ny renteheving til onsdagens møte, men kun med 25 basispunkter. Er vi enige. Sammen med avgjørelsen vil vi også lære om de siste FOMC-prognosene.

I Polen publiserer Central Statistical Office resultater om den økonomiske situasjonen til bedrifter og husholdninger.

C. Lagarde vil gjennomgå en slags stemmebåndstest – en annen ECB-sjefs tale på kalenderen.

Torsdag 23. mars 2023

Rentebeslutninger tas av sentralbankene i Sveits, Norge, Tyrkia og Storbritannia.

Statistisk sentralbyrå publiserer Statistisk sentralbyrå og blant annet registrert ledighet for mars (Flash og vår prognose viser 5,5 %).

I USA, som hver uke, data om nyregistrerte arbeidsledige. Dette etterfølges av utgivelsen av nye boligsalgsresultater.

Fredag ​​24. mars 2023

Moody’s-byrået bestemmer den polske ratingen. Vi forventer ingen endringer.

Flash PMI-er i eurosonen og USA er utgitt. I de fleste tilfeller forventes verdier nær de som ble observert for en måned siden.

Uken avsluttes med foreløpige data om amerikanske varige varer.You may also like

Leave a Comment