Home » Kan Russland angripe NATO? I Gdansk ble sikkerheten til den maritime infrastrukturen diskutert

Kan Russland angripe NATO? I Gdansk ble sikkerheten til den maritime infrastrukturen diskutert

by Gabriel Scott

Sannsynligheten for at det blir en direkte konflikt mellom Russland og NATO i dette tiåret er nå 50 prosent – sa viseforsvarsminister Marcin Ociepa torsdag. På samme måte vurderte han sannsynligheten for en konflikt mellom USA og Kina. Sikkerheten til den viktigste maritime infrastrukturen ble diskutert under en ekspertdebatt ved Gdańsk University of Technology.

Debatten ble innledet med en tale av viseforsvarsminister Marcin Ociepa. Nestlederen i Forsvarsdepartementet understreket at Russlands åpne angrep på Ukraina 24. februar 2022 førte til en betydelig endring i den globale situasjonen. «Verdens skjebne står nå på spill,» advarte han.

Ifølge viseministeren bør de ansvarlige for forsvars- og militærsjefer allerede være forberedt på det verste scenarioet, det vil si en direkte konflikt mellom Russland og NATO.

– Forbered, dvs. gjennomgå prosedyrer, fremskynde innkjøp av våpen, øke størrelsen på de væpnede styrkene, intensivere øvelser, styrke allianser og styrke interoperabiliteten til de allierte – oppregnet Marcin Ociepa. Han la til at disse tiltakene burde være effektive «for å avskrekke fienden og hvis det ikke hjelper til å avvise fienden».

(Foto: Radio Gdańsk / Edyta Stracewska)

NØKKELELEMENTER

Pensjonert militært personell, direktøren for Miecznik-programmet, representanter for sivile og militære verft, forskere og gründere fra den maritime industrien deltok i spesialistdebatten om sikkerheten til kritisk maritim infrastruktur i det polske farvannet i Østersjøen.

Først ble sikkerheten til polsk kritisk infrastruktur diskutert. Disse inkluderer havner, elvekryssinger, skipskanaler, men også tunneler og broer, men også underjordiske tanker, kommunikasjons- og energikabler, inkludert under vann.

Både sikkerheten til disse nøkkelelementene i staten og muligheten for deres effektive forsvar bør tillegges den største betydning, ifølge paneldeltakerne. De snakket om de pågående og planlagte marineutviklingsprogrammene, men fremhevet også de enorme mulighetene for samarbeid mellom ulike institusjoner og selskaper for å utnytte kompetansen til ansatte og mulighetene til innenlandsk industri og vitenskap.

SIGNAL SIGNAL

Viseforsvarsministeren snakket også om behovet for å utvikle de polske sjøstyrkene.

– Et betydelig signal er ordren på 3 kystforsvarsskip innenfor «Miecznik»-programmet, skipene «Kormoran», prosedyren for å anskaffe 2 radioelektroniske rekognoseringsskip innenfor «Delfin»-programmet eller kjøp av helikoptre AW101 – Ociepa oppregnet under Bemerker at nylige beslutninger fra Finland og Sverige om å bli med i NATO «fullstendig endrer maktbalansen i regionen». Dette krever imidlertid ytterligere tiltak for å kunne samarbeide innenfor Østersjøen.

– Med Sverige og Finland med i NATO, vil Polen måtte heve nivået på sin Østersjøpolitikk til et enda høyere nivå for å opprettholde sin ledende posisjon i Sentral- og Øst-Europa – understreket viseministeren.

EN NØDVENDIG ALLIANSE

Ifølge Marcin Ociepa bør «Baltic Sea or Danzig Eight» opprettes, som kan omfatte Østersjølandene Polen, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Latvia og Estland. I tillegg kunne også Norge sluttet seg til kroppen. Viseministeren påpekte at en slik allianse ville være fordelaktig fordi «det vil hjelpe Polen å utvide omfanget av sitt eget diplomati til å inkludere et annet skandinavisk verktøy for polsk utenrikspolitikk, men også fordi det vil forbedre den russiske responsen på tiltredelsen av Sverige og Finland fører uunngåelig til en enda større militarisering av Østersjøen.»

Edyta Stracewska / pb

You may also like

Leave a Comment