Home » Kunnskapsdepartementet foreslår regler for bruk av fysisk vold mot elever

Kunnskapsdepartementet foreslår regler for bruk av fysisk vold mot elever

by Connie Nielsen

Norge regnes som et av de mest «progressive» landene i verden. Det økende problemet med aggresjon blant elever der har imidlertid fått Kunnskapsdepartementet til å foreslå regler som tillater bruk av fysisk vold mot elever.

– Norsk skole skal være steder hvor barn og unge kan utvikle seg i et trygt fellesskap. Lærere i klasserommet må være trygge på handlefriheten når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre

(…)

Vi foreslår at skolepersonalet fysisk kan gripe inn mot elever for å forhindre personskade eller betydelig skade på eiendom

sa utdanningsminister Tonje Brenna.

Foreslåtte regler for bruk av fysisk makt

Foreslåtte regler Oppgi at fysiske inngrep må være hensiktsmessige for å forebygge eller begrense skade og at inngrepet skal være så kort og skånsomt som mulig. En lærer kan for eksempel stoppe elever for å stoppe en kamp, ​​men grepet bør ikke være sterkere eller vare lenger enn nødvendig for å unngå skade. Enhver form for fysisk vold mot barn som har en straffende karakter bør være straffbar.

Den som grep fysisk inn mot en elev skal varsle skolesjefen. Skolesjefen skal informere elevens foreldre og ved gjentatte eller særlig alvorlige situasjoner skal kommunen eller fylkeskommunen varsles.

Forslaget til forskrift er nå på offentlig høring.

You may also like

Leave a Comment