Home » Leasing kan føre til skjult fortjeneste – skattetolkning

Leasing kan føre til skjult fortjeneste – skattetolkning

by Gunnar Garfors

Dette fremgikk av den individuelle tolkningen datert 29. desember 2022 av direktøren for nasjonal skatteinformasjon (0114-KDIP2-2.4010.152.2022.2.AP).

Skattyter utøver næringsvirksomhet i form av aksjeselskap innen formidling ved salg av halltelt i eget navn og for egen regning og sørger for montering av disse samt faglig rådgivning og service. Søkeren oppfyller kravene i selskapsskatteloven § 28j § 1 og oppfyller ikke de negative kravene i CIT-loven § 28k og har derfor rett til å velge flatbeskatning av inntekten til selskapene nevnt i kapittel 6b i CIT-loven. I henhold til vilkårene i avtalen ga det sivile partnerskapet søkeren et stykke land for riktig bruk av landet og innkreving av fordeler, og søkeren leide denne grunnen og gikk med på å betale husleien og andre avgifter spesifisert i avtalen. Riktig bruk av eiendommen betyr bruken av den leide eiendommen av søkeren gjennom gjennomføringen av investeringen og dens drift frem til kontraktens utløp eller dens oppsigelse. Investeringen bør bestå i oppføring av et bygg – et lager med kontor- og sosiale arealer. I henhold til avtalen forpliktet søker seg til å bære alle kostnader knyttet til forberedelse og gjennomføring av investeringen og å bære alle kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommen i uforverret stand. Etter utløpet av kontrakten (kontrakten har blitt inngått i 10 år), kan utleier etter eget skjønn kreve at leietaker gjenoppretter eiendommen til sin tidligere tilstand på egen risiko og Eiendommen var leid fra et tilknyttet selskap, et sivilrettslig interessentskap, hvis aksjonærer er fysiske personer som er aksjonærer og styremedlemmer i saksøker.

You may also like

Leave a Comment