Home » LPUF: Konsekvensene av hviterussisk embargo skal estimeres neste år – Samfunn og politikk – Nyheter

LPUF: Konsekvensene av hviterussisk embargo skal estimeres neste år – Samfunn og politikk – Nyheter

by Thure Lindhardt

Hun uttalte at Latvias eksport av mat-, landbruks- og fiskeriprodukter til Hviterussland var verdt 36 millioner euro i 2020, mens i år vil den totale verdien av eksporten til Hviterussland ha økt.

«I lys av det faktum at eksportvolumet har økt i år og året faktisk er mot slutten, anslår vi at eksporten til Hviterussland i år vil beløpe seg til rundt 40 millioner euro.»

Shure sa, og la til at dette representerer litt over 1% av den totale eksportporteføljen.

Virkningen av embargoen som ble innført av Hviterussland vil ikke være like stor som den var i 2014 etter den russiske embargoen, men den reelle innvirkningen på matvareselskaper vil ikke bli fastslått før neste år.

Shure fant ut at produsenter må kompensere for suspenderte eller tapte kontrakter ved å øke eksporten til andre land eller gå inn i nye markeder.

– Det blir en utfordring fordi det er en kompleks og kostbar prosess, understreket foreningsrådets leder.

Etter din mening vil reaksjonshastigheten til EU i denne situasjonen være viktig for matindustrien, om ikke annet fordi matimporten fra Hviterussland har nesten doblet seg det siste året. Store mengder konfekt, alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer ble importert til Latvia fra Hviterussland.

– Vi håper inderlig at responsen ikke vil være byråkratisk og permanent, for i dette tilfellet vil eksport til Hviterussland bli forbudt, men import fra nabolandene vil fortsette å strømme inn i landet vårt, sa Shure.

På spørsmål om hva den latviske matindustrien eksporterer til Hviterussland, nevnte lederen av LPUF-rådet at utvalget av matvarer som eksporteres er ganske bredt – kjøttprodukter, alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer, samt sukkervarer og melprodukter.

«Nesten vil et slikt forbud ha en negativ innvirkning på industrien, men produsenter vil føle annerledes,» sa Shure.

Hun anslår at det er lettere for store produsenter som eksporterer til dusinvis av land å diversifisere, mens mindre produsenter som kan være nærmere grensen og som Hviterussland har et praktisk eksportmarked for på grunn av sin nærhet til lave logistikkkostnader, kan føle det.

Det har allerede blitt rapportert at Hviterussland, som svar på sanksjoner fra vestlige land, har innført en embargo på import av flere matvarer siden 1. januar.

Importforbud for 18 typer varer, inkludert storfekjøtt, svinekjøtt, svinekjøtt, diverse innmat, saltet, marinert, tørket eller røkt kjøtt, melk og meieriprodukter, pølser, frukt, grønnsaker annet enn til planting, konfekt, fett, spiselig mel, kjøtt eller innmat

Importforbudet gjelder varer fra EU og dens medlemsland, USA, Canada, Norge, Albania, Island, Nord-Makedonia, Storbritannia, Montenegro og Sveits.

Importforbudet gjelder ikke varer importert av hviterussere for personlig konsum, samt produkter beregnet på spedbarnsernæring.

LPUF er en latvisk tverrfaglig ikke-statlig organisasjon for matforedling som samler matbedrifter og profesjonelle foreninger, representerer produsenter i statlige og ikke-statlige organisasjoner, representerer medlemmenes interesser i utviklingen av internasjonale standarder, og gir medlemmene informasjonsstøtte. Selskaper som står for mer enn 60 % av det totale latviske matmarkedet har sluttet seg til føderasjonen. Han representerer bransjeforeninger samt dusinvis av store, mellomstore og små bedrifter.

You may also like

Leave a Comment