Home » Tømmerprisene i Norge har nådd rekordhøye

Tømmerprisene i Norge har nådd rekordhøye

by Thure Lindhardt

Gode ​​tider har kommet for sagbrukene i Norge – vedprisene har steget kraftig.

Ifølge Optimera, Norges største byggevarenettverk, har prisene på trebygg økt betydelig sammenlignet med året før.

«Prisen for enkel impregnert furudekke er trolig 50 prosent i år. høyere enn i fjor, sier Pålis Erichsen, innkjøpssjef i Optimera.

Byggentreprenører snakker også om dyrere trevirke.

«Det siste året har prisen på ved steget med 50-60 prosent. Fra og med juni forventes prisene å stige med ytterligere 25 prosent, sier Tore Aasen fra Mestergruppen.

Ifølge Aasen øker det normalprisen for en ny bolig med 150.000 til 200.000 kroner.

Plater er et populært produkt – nordmenn elsker å bygge terrasser. I fjor sommer meldte trelastselskapet Moelven at de i løpet av de tre månedene siden midten av mars hadde solgt nok terrassebord til å bygge 40.000 nye dekk.

Herr Erichsen fra Optimera spår at etterspørselen etter plater i år vil være lik i fjor – nordmennene skal intensivt bygge nye terrasser.

Vedforsyningskjeden begynner med skogen, hvis eier leverer veden. På den andre siden av kjeden står kjøpere som bygger hus og uteplasser. Vduri huser blant annet treindustrien, som gjør tre til et annet byggemateriale.

Den raske prisveksten drives av drivere både i Norge og i utlandet.

Boligbyggingen i Norge har vært intens en stund. Den har vokst under pandemien hytte Krav. I tillegg, for å bøte på mangelen på reise- og underholdningsmuligheter, forpliktet nordmenn seg til å pusse opp hjemmene sine.

Norsk trelastindustri er også preget av situasjonen i utlandet. Byggemarkedet er for tiden intenst både i Europa og USA. De amerikanske tømmerprisene har hoppet til enestående høyder. I Nord-Amerika blir tilbudet påvirket av overfloden av kanel i Canada, noe som har ført til en nedgang i treproduksjonen. Kombinasjonen av høy og lav etterspørsel øker prisene.

USA importerer tre fra Europa. Og høye priser i utlandet øker prisene også i Norge.

Det er riktig at skogeiere på den ene siden av tømmerforsyningskjeden og kunder på den andre peker fingrene mot den i sentrum: sagbruk og produsenter av tømmerbyggeprodukter.

Norges største produsent er Moelven-konsernet. Konsernets driftsresultat doblet seg det siste året.

Heidi Finstad, leder for treindustriorganisasjonen Treindustrien, konstaterer at treindustrien har gått dårlig i lang tid tidligere.

Ifølge Finstad skyldtes den forbedrede ytelsen til treindustrien også mer effektiv drift.

Men, sier Erichsen fra Optimera, er det sterk konkurranse i treindustrien og inntektene er relativt lave.

Laget av e24.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Tømmerprisene i Norge har nådd rekordhøye

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment