Home » Mangfold er styrken til polsk eksport – GazetaPrawna.pl

Mangfold er styrken til polsk eksport – GazetaPrawna.pl

by Catherine Monroe

Ved utgangen av andre kvartal 2023 nådde verdien av polske varer og tjenester eksportert i løpet av året en rekordhøy på over 430 milliarder euro. Sammenlignet med 2019 økte verdien av polsk eksport med 52 %, også på grunn av høyere verdier Salg Varer og inntekter fra tjenester. Året 2019 er et viktig referansepunkt fordi det i de påfølgende årene skjedde tre viktige hendelser som hadde en negativ innvirkning på internasjonal handel. I begynnelsen av 2020 forlot Storbritannia EU, deretter ble økonomien lammet i flere måneder av koronaviruspandemien, og tidlig i 2022 angrep Russland Ukraina.

Brexit og krigen i Ukraina bekymret land som var blant de ti beste markedene for innenlandsk eksport. Som et resultat av Storbritannias tilbaketrekning EU betydningen av dette landet for polsk eksport har gått litt ned. I 2019 sendte vi 6 % til Storbritannia. Varer ble solgt til utlandet og det var Polens tredje største eksportmarked.

I år tok Frankrike pallen og overtok deler av de britiske aksjene. Det som er bemerkelsesverdig er imidlertid at eksporten til Storbritannia i de første syv månedene av 2023 var over 20 % høyere i verdi enn i samme periode i 2019. Tyskland, som Storbritannia også er en sentral eksportpartner for, er i dag selge varer med lavere verdi på det lokale markedet enn for fire år siden.Foto: pressemateriell


Et annet eksempel på Polens eksportsuksess vokser salg for det tyske markedet. Polen har de siste årene gått forbi Frankrike i verdien av varer som selges i Tyskland, selv om handel mellom de to viktigste eurolandene har en mye lengre tradisjon og også bruker samme valuta. Ifølge det tyske statistikkkontoret utgjorde verdien av importen fra Polen i fjor 77,4 milliarder euro. Flere tyskere handler kun i Kina, Nederland og USA.

En av de viktige faktorene for suksessen til innenlandsk eksport er mangfoldet. UNCTAD, en av FNs organisasjoner, beregner årlig konsentrasjonsindekser som viser hvordan et bestemt lands eksport er delt inn i individuelle varegrupper. De siste årene har Polen jevnlig vært på toppen av slike rangeringer, og tatt førsteplassen i verden når data for 2022 er tatt i betraktning. Dette betyr at innenlandsk eksport ikke er vesentlig avhengig av en enkelt varegruppe. For eksempel, nederst på rangeringen av europeiske land er Slovakia, som hovedsakelig eksporterer biler og deler til den, og dårligst med tanke på eksportdiversifisering er Norge som selger olje og gass til utlandet.

Innenlandsk eksport har ikke bare vokst nominelt de siste årene, men deres betydning for nasjonaløkonomien, målt i forhold til eksporten, har også økt. BNP. Ved utgangen av 2019 var eksportandelen tilsvarende 53 %. alle sluttprodukter og tjenester produsert i Polen. På litt over tre år har dette forholdet steget til en all-time high på over 60 % basert på 12 måneder med data på rad.

ERFoto: pressemateriell


You may also like

Leave a Comment