Home » Markedsdag 24 VIII

Markedsdag 24 VIII

by Gunnar Garfors

Denne publikasjonen ble utgitt av OANDA TMS Brokers SA (tidligere: Dom Maklerski TMS Brokers SA) med registrert kontor i Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, registrert i Register of Entrepreneurs ved Warszawa District Court i Warszawa, 12th Commercial Division of National Court Register under KRS-nummer 0000204776, NIP 5262759131, kapital på PLN 7, 65,3 fullt innbetalt «OANDA TMS Brokers «), som, i henhold til loven av 29. juli 2005 om handel med finansielle instrumenter, opererer utelukkende for behovene til OANDA TMS Brokers-kunder. OANDA TMS Brokers er underlagt tilsyn fra den polske finanstilsynsmyndigheten basert på godkjenningen av 26. april 2004 (KPWiG-4021-54-1/2004).

Denne publikasjonen er en kommersiell publikasjon i henhold til artikkel 36 paragraf 2 i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 som utfyller Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/65/EU mht. de organisatoriske kravene og driftsvilkårene for verdipapirforetak og vilkårene som er definert for formålet med dette direktiv. Informasjonen i denne publikasjonen er ikke rettet mot et bestemt publikum og er ikke ment for distribusjon i noe land der distribusjon eller bruk av denne informasjonen vil være i strid med lokale lover, krav og forskrifter.

Mottakere av denne publikasjonen bør konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før de tar investeringsbeslutninger på grunnlag av denne publikasjonen.

Ved utarbeidelsen av denne publikasjonen tok ikke OANDA TMS Brokers hensyn til de individuelle behovene og situasjonen til en bestemt investor. Investeringene og tjenestene som presenteres eller finnes i dette dokumentet er kanskje ikke egnet for en bestemt investor. Det anbefales derfor at du konsulterer en uavhengig investeringsrådgiver dersom du er i tvil om slike investeringer eller investeringstjenester.

Informasjonen i denne rapporten utgjør en investeringsanbefaling i henhold til kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 som supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til reguleringsteknisk standarder for tekniske tiltak for å objektivt presentere investeringsanbefalinger eller annen informasjon som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi og avsløring av særinteresser eller indikasjoner på interessekonflikter som er et resultat av investeringsråd. Denne rapporten er en investeringsstudie i henhold til kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 som supplerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/65/EU med hensyn til organisasjonskrav og driftsbetingelser for verdipapirforetak og Vilkår skreddersydd for behovene i denne policyen.

Det er opp til mottakeren av denne rapporten å foreta sin egen vurdering, under hensyntagen til sin egen strategi, juridiske og økonomiske situasjon, om en investering i noen av instrumentene nevnt i denne publikasjonen er hensiktsmessig for dem på grunnlag av fordelene og risiko involvert.

Informasjonen i denne publikasjonen utgjør ikke investerings-, juridisk-, regnskaps- eller skatterådgivning eller en erklæring om at en investeringsstrategi er hensiktsmessig eller hensiktsmessig basert på mottakerens individuelle forhold, og den utgjør ellers ikke en personlig anbefaling. utgjør en investeringsrådgivningstjeneste i henhold til direktiv 2014/65/EU. OANDA TMS Brokers tilbyr ikke skatterådgivningstjenester knyttet til investeringer i finansielle instrumenter og anbefaler at du søker uavhengig skatterådgivning.

OANDA TMS Brokers informerer om at når det gjelder tjenesten Generic Recommendations, er det en interessekonflikt som består i at OANDA TMS Brokers gir generiske anbefalinger og samtidig fullfører transaksjoner i OANDA TMS Brokers handelsportefølje.

Denne publikasjonen er kun til informasjonsformål og: (i) utgjør eller utgjør ikke en del av et tilbud om salg, abonnement eller oppfordring om å kjøpe eller tegne noe finansielt instrument, (ii) den er ikke ment som et tilbud om å kjøpe eller tegne abonnement. eller be om kjøp eller tegning av finansielle instrumenter, (iii) ikke utgjør en reklame for finansielle instrumenter.

Denne publikasjonen er utarbeidet med tilbørlig omhu, pålitelighet og objektivitetsprinsippene på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon. Informasjonen og meningene i dette dokumentet er samlet inn eller utviklet av OANDA TMS Brokers basert på kilder som antas å være pålitelige. Imidlertid skal OANDA TMS Brokers og dets tilknyttede selskaper ikke holdes ansvarlige for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Dette dokumentet gjenspeiler kunnskapen og synspunktene til forfatterne på tidspunktet for opprettelsen.

Tidligere resultater skal ikke tas som en indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. OANDA TMS Brokers er ikke ansvarlig for investeringsbeslutninger tatt på grunnlag av denne publikasjonen eller for skader som oppstår som følge av investeringsbeslutninger basert på denne publikasjonen. Datoen på første side av denne publikasjonen er datoen for utarbeidelse og publisering.

Tjenesten TMS Stocks (aksept og overføring av ordre) tilbys som en del av krysssalg sammen med tjenesten TMS Connect (utførelse av ordre). Detaljert informasjon om risikoen som oppstår fra de individuelle tjenestene som tilbys som en del av krysssalg, samt informasjon om kostnadene og gebyrene knyttet til disse tjenestene, finnes på nettstedet www.tms.pl i Dokumenter-delen.

CFD-er er komplekse instrumenter og har høy risiko for å tape penger raskt på grunn av innflytelse. 71 % av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Vurder om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Detaljert informasjon om OANDA TMS Brokers, regler for utarbeidelse og formidling av anbefalinger, informasjonskilder, angivelse av mottakere av anbefalinger, teknisk terminologi, interessekonflikter og hyppighet av utstedelse og gyldighet av anbefalinger finnes på nettstedet www. tms.pl i delen https://www.tms.pl/disclaimer/

You may also like

Leave a Comment