Home » MEiN: Kuratorer godkjente 25,7k. Ekskursjoner og dagleirer

MEiN: Kuratorer godkjente 25,7k. Ekskursjoner og dagleirer

by Erlend Loe

Kriminalombud godkjente 25,7 tusen. Varsler om organiserte sommerferier for barn og unge – turer, sommerleirer, sommerleirer og leirer. PAP ble informert ved MEiN om at mer enn en million studenter ville ha nytte av dette.

Med foreldre i tankene opprettet departementet for nasjonal utdanning (for tiden utdannings- og vitenskapsdepartementet) for noen år siden en offentlig internettdatabase om temaet fritid, https://wypoczynek.mein.gov.pl. Takket være den kan alle sjekke om arrangøren har sendt inn et opphold til skolestyret der det holder til.

Hver arrangør av ferie for barn og unge plikter å melde fra 21 dager før startdato, og ved dagleirer og ferier som arrangeres i utlandet 14 dager i forveien.

Rektor plasserer kun søknader som oppfyller alle de formelle krav som loven krever inn i gjenvinningsgrunnlaget. Fritidsaktiviteter for barn og unge som ikke er inkludert i feriedatabasen organiseres ulovlig.

Data fra Fritidsdatabasen – per 15. juli – viser at skolestyret godkjente 25.700 søknader i sommer. Ytterligere 2091 påmeldinger venter på godkjenning. 601 erklæringer ble levert til retting.

Antall deltakere i ferien organisert i Polen er 628,3 tusen, i sommerleire 390,6 tusen og i utlandet 43,6 tusen. Totalt 1 million 062,5 tusen

For utenlandsreiser ble det rapportert om ferier i Portugal, Italia, Storbritannia, Norge, Kroatia, Malta, Bulgaria, Tyskland, Frankrike, Hellas, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Tsjekkia, Ungarn, Spania, Kypros, Hellas, Irland og Albania.

23. juni, dagen før sommerferiestart, var over 18,7 tusen personer registrert i databasen. hvilerapporter. MEiN rapporterte at antall feriedeltakere oversteg 632,7 tusen.

Av hensyn til barns sikkerhet er arrangøren forpliktet til å gi blant annet data om hvilested og type overnatting, sanitære og hygieniske forhold, antall deltakere, ansatte som er ansatt og arbeidsprogram med barn. Den skal også sikre tilgang til medisinsk behandling. Dette gjør at inspektørene kan sjekke hvileplassene for barn og unge. Tilsvarende kontroller kan utføres av brannvesen og legetjeneste – både før og i hvileperioden.

Ved uregelmessigheter allerede i ferieforberedelsesfasen bør foreldrene kontakte turoperatøren og under henvisning til bestemmelsene i forskriften be om at de fjernes. Han kan også søke rektors mening eller råd, og til og med reise konkrete innvendinger.

Ved kontroll av arrangørens ønske om taushet kontrollerer rektor at den er korrekt og kan være spesielt oppmerksom på opplysningene fra foreldrene. I tillegg kan alle foreldre eller interesserte sjekke om ferien barnet deres tar er rapportert i den offentlige databasen, som er en garanti for riktig organisering av ferien.

Også i ferien skal eventuelle uregelmessigheter meldes til skolestyret med ansvar for feriestedet eller til lege- og epidemitjenesten, brannvesenet og andre sikkerhetstjenester.

Tilsynet med de ferier som arrangeres i landet utøves av skoletilsynet med ansvar for feriestedet. Skoletilsynsmyndigheten med ansvar for fritidsarrangørens (PAP) hjemsted eller bosted fører tilsyn med fritidsaktiviteter i utlandet.

Forfatter: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr /joz/

You may also like

Leave a Comment