Home » Nasjonalt kreftnettverk. Regjeringen godkjente lovforslaget

Nasjonalt kreftnettverk. Regjeringen godkjente lovforslaget

by Gunnar Garfors

Helseministeren kunngjorde vedtakelsen av lovforslaget om National Oncology Network på en pressekonferanse tirsdag.

Utkastet fastsetter at medisinske enheter som oppfyller kvalifikasjonskriteriene i loven danner Nasjonalt onkologisk nettverk.

Nettverket har som mål å sikre helhetlig onkologisk behandling, der de enkelte behandlingstrinn utføres etter klart definerte standarder med deltakelse av spesialister fra ulike disipliner. Fokus er på onkologisk omsorg for alle voksne pasienter, uavhengig av hvor de bor, basert på samme diagnostiske og terapeutiske standarder.

I følge opplysningene i regjeringens arbeidskatalog ville KSO-strukturen bestå av fagsentre for onkologisk behandling av 3., 2. og 1. referansenivå (SOLO III, SOLO II, SOLO I) samt kompetansesentre og satellittsentre som samarbeid. poeng. Kun medisinske institusjoner som tilhører KSO har tillatelse til å yte offentlig finansierte helsetjenester innen onkologisk behandling.

Kreft er en av de viktigste dødsårsakene i Polen. Det absolutte antallet maligniteter i landet øker jevnt og trutt på grunn av både befolkningens aldring og økende eksponering for livsstilsfaktorer (PAP).

Forfattere: Karolina Kropiwiec, Aleksandra Kiełczykowska

kkr/ak/joz/

You may also like

Leave a Comment