Home » Nok en K9 VIDAR for Norge – MILMAG

Nok en K9 VIDAR for Norge – MILMAG

by Peter Østbye

7. november i år undertegnet Forsvarsmateriell, FMA en kontrakt med det sørkoreanske selskapet Hanwha Defence om levering av fire 155mm/L52 K9 VIDAR selvgående haubitser og åtte K10-ammunisjon til en verdi av over 1 milliard NOK (456 millioner kroner). PLN). Kjøretøy. I løpet av to år ble 24 haubitser og 6 ammunisjonskjøretøyer av denne typen kjøpt inn og brukt i Landforsvaret (Hæren) (den første K9 i Norge).

Det norske forsvarets innkjøpsbyrå FMA har signert en avtale med det sørkoreanske selskapet Hanwha Defence for levering av ytterligere 155 mm K9 VIDAR selvgående haubitser og K10 ammunisjonskjøretøy / Foto: Forsvarsdepartementet

Tomas Beck, leder for landkapasitet ved FMA, sa:

Dette oppkjøpet styrker Hærens operative evne ved å øke ildkraft, mobilitet og beskyttelse. I tider med stor usikkerhet gir dette mulighet til raskt å øke den operative evnen til forsvaret.

La oss minne om at den første kontrakten om kjøp av 24 haubitser og 6 ammunisjonskjøretøyer til en verdi av 1,8 milliarder kroner ble signert 20. desember 2017 og fullført i 2021. I vedlegget til dette ble det forespeilet muligheten for at Norge kunne kjøpe ytterligere 24 haubitser og et ukjent antall ammunisjonskjøretøyer.

Avtalen sikret også logistisk støtte gjennom haubitsenes levetid gjennom etablering av et vedlikeholdssenter i Bjerkvik, Nordland fylke, som Hanwha Defence leverte testutstyr, opplæringsmateriell og nødvendig teknisk kunnskap til. Senteret kan også støtte artillerisystemer av denne typen som brukes av andre land i regionen (f.eks. Finland eller Estland). Den norske industripartneren er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) (den første K9 Kõu i Estland).

K9 VIDAR (Versatile InDirect ARtillery; en variant av den moderniserte K9A1 Thunder, som mottok det norske ODIN brannkontrollsystem i stedet for BTCS og norsk NATO standard kommunikasjon) gikk i tjeneste hos Den Kongelige Norske Artilleribataljon (Artilleribataljonen) etter kjøpet av svenske hjul. bueskyting haubitser ble avviklet i 2013 – FH77BW L52. De erstattet 18 155 mm M109A3GN selvgående haubitser. Dette er moderniserte M109G-er, hvorav totalt 126 ble kjøpt fra Tyskland mellom 1969 og 1971. 22 våpen av denne typen (inkludert de som tidligere var lagret) gikk i år til Ukraina som norsk militærhjelp i møte med krigen med Russland.

I år blir Polen ny bruker av K9A1 Thunder 26. august i år. som en del av forsvarssamarbeidet med Sør-Korea. bestilte 212 haubitser for 2,4 milliarder dollar netto og forbeholder seg retten til å lisensiere produksjon av 460 K9PL. De første 24 kanonene ble introdusert 19. oktober i år. og skal etter planen leveres til Polen innen slutten av året (De første K2-tankene og K9A1-haubitsene for Polen).

You may also like

Leave a Comment