Home » Nordmennene varsler tvangskjøp av aksjer i et polsk selskap

Nordmennene varsler tvangskjøp av aksjer i et polsk selskap

by Gabriel Scott

Hydro Aluminium, et selskap i det norske konsernet Norsk Hydro, varslet tvangskjøp av Alumetals aksjer fra minoritetsaksjonærer, som fortsatt sitter på rundt 3,22 prosent av det totale antallet stemmer på generalforsamlingen etter endt overtakelsestilbud.

I mai 2023, etter flere måneders venting på EU-kommisjonens godkjenning, annonserte det norske selskapet Hydro Aluminium et offentlig overtakelsestilbud om å selge 100 prosent av Alumetals aksjer. Prisen på PLN 78,69 per aksje foreslått i overtakelsesbudet tilsvarte gjennomsnittsverdien av noteringene beregnet over de siste tre månedene.

Mange aksjefond og individuelle aksjonærer har offentlig uttalt at til en slik pris vil de ikke svare positivt på forespørselen og vil avvente svar fra Hydro. Som svar på disse innvendingene ble prisen hevet til PLN 82 før utløpet av overtakelsestilbudet, med forbehold om at bestillinger til lavere pris vil bli avgjort til den nye prisen.

Dette rammet særlig de eksisterende investorene som etter avslutningen av samtalene om oppkjøpet av det kontrollerte selskapet hadde levert en felles intensjonserklæring om å få en ny strategisk investor inn i selskapet.

Hydro har til hensikt å nå 100 prosent eierandel og avnotere Alumetal

Anbudsbudet på Alumetals verdipapirer ble vellykket ettersom transaksjoner ble gjennomført for totalt 15.267.051 aksjer, noe som betyr at nordmennene har fått full kapitalkontroll og har i dag cirka 96,78 prosent av aksjene.

I henhold til gjeldende regelverk har de nå varslet et overtakelsestilbud for å presse ut de resterende 3,22 prosentene fra minoritetsaksjonærene. Utlysningen vil vare fra 3. til 8. august i år. Deretter følger oppgjør med National Depository for Securities (KDPW) og kunngjøring av hvor mange verdipapirer som er kjøpt.

Hovedvirksomheten til Alumetal Group er produksjon og salg av støpte aluminiumslegeringer

I henhold til planene til den nye investoren vil det etter fullføringen av overtakelsesprosessen bli sendt inn en søknad til Warszawa-børsen (WSE) om Alumetals tilbaketrekking fra offentlig handel og dematerialisering av aksjer. Dette bør skje før utgangen av tredje kvartal.

Nordmennene overtar et av de største europeiske selskapene som behandler aluminiumsskrap

Alumetals kjernevirksomhet er produksjon av sekundære støpte aluminiumslegeringer og primærlegeringer. Produksjonskapasiteten er om lag 275.000 tonn per år. Selskapet har tre produksjonsanlegg i Polen: i Kęty, Gorzyce og Nowa Sól. Totalt forsyner de markedet med 215.000 tonn legeringer. I Ungarn er produksjonskapasiteten i Komarom derimot 60.000 tonn per år.

En av de tre polske Alumetal-anleggene ligger i Gorzyce

Alumetals største aksjonær er i dag Hydro Aluminium AS (et selskap i det norske konsernet Norsk Hydro) med en eierandel på 96,78 prosent.

Alumetal har vært notert på Warszawa-børsen siden 2014.

You may also like

Leave a Comment