Home » Norge: Alger i Oslofjorden. Floraen og faunaen på et av de vakreste stedene i verden forsvinner

Norge: Alger i Oslofjorden. Floraen og faunaen på et av de vakreste stedene i verden forsvinner

by Peter Østbye

– På havbunnen i Oslofjorden blir grønne planter kvalt av slimete alger. Torsk og blåskjell har forsvunnet mange steder», skriver NRK på sine nettsider. Ifølge forskere skyldes algeoppblomstringen for mye nitrogen som lekker ut i havet. Miljødirektoratet har laget et kart over 50 byer i Oslofjordens nedbørfelt. som trenger å fornye kloakkrenseanleggene sine.

Kloakk forgifter de norske fjordene

Som sagt, samler avløpsvann fra 300.000 mennesker, kan anlegget i Bekkelaget, sør for hovedstaden, nå bare rense 64 prosent. Nitrogen. Fra denne kilden økte nitrogenutslippene fra 360 tonn i 2018 til 536 tonn i 2021.

Også avløpsrenseanlegget i Moss by, sørøst for Oslo, må bygges om. Lokale myndigheter mener dette vil gi en investering på 500 millioner kroner (51 millioner euro), som innbyggerne må betale for i form av høyere vann- og avløpsavgifter.

Andre kommuner som er identifisert av Miljødirektoratet som har behov for å satse på nitrogenfjerning er Tynset, Elverum, Otta, Bo, Geilo og Kongsberg. Disse landsbyene ligger ganske langt fra Oslo, men deres rensede kloakk havner i fjorden.

I Norge diskuterer lokale myndigheter og regjeringen finansiering av utvidelse av et renseanlegg. Lokale myndigheter forventer tilskudd over statsbudsjettet

Russland planlegger intens beskytning av sivile mål. Informasjonen kommer fra US Secret Service

Czarnek om prof. Roszkowskis vellykkede lærebok. Han snakker om mobbing!

Test på elver i Polen. Se om du kan se dem alle uten kart!

Spørsmål 1 av 12

Denne elven renner gjennom Bialystok. Det handler om:

You may also like

Leave a Comment