Home » Start av termisk modernisering av offentlig barneskole nr. 3 i Kozienice. Kontrakten er signert. Se bildene

Start av termisk modernisering av offentlig barneskole nr. 3 i Kozienice. Kontrakten er signert. Se bildene

by Gunnar Garfors

Tirsdag 14. mars ble det undertegnet en kontrakt ved setet til Kommunekontoret i Kozienice, som er gjenstand for en grundig termisk modernisering av den offentlige barneskolen nr. 3 i Kozienice. Kontrakten ble signert mellom Kozienice kommune og entreprenøren ZAW-BUD.

Sjekk ut galleriet(8 bilder)

Verdien av prosjektet er over PLN 9 millionerhvorav ca PLN 6,2 millioner er et tilskudd fra det norske fondet.

Prosjektet består av en omfattende termisk modernisering av bygningen til den offentlige barneskolen nr. 3 i Kozienice ved bruk av fornybare energikilder. Arbeidsomfanget inkluderer modernisering av sentralvarmeanlegget, installasjon av mekanisk ventilasjon og isolering av tak og tak. Ytterdører og vinduer skal også fornyes. Prosjektet omfatter også modernisering av belysningen og installasjon av solcelleanlegg.

Takket være denne investeringen vil energieffektiviteten til skolebygget forbedres og bringes til «passiv» eller «tilnærmet utslippsfri» energistandard. Dette reduserer energibehov og driftskostnader. Det indirekte målet er å skape forutsetninger for bærekraftig utvikling av regionen ved å opprettholde høy luftkvalitet i Kozienice kommune. Dette vil også føre til økt livskvalitet i regionen. Å redusere behovet for ikke-fornybare brensler til oppvarming, redusere luftforurensning og bruke energi fra fornybare kilder vil også bedre forutsetningene for bruk av offentlig forsyning.

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i 2023-2024.

– Dette er det andre, men største prosjektet fra det norske fondet, iverksatt av Kozienice kommune. Vi vil omfattende termisk renovere bygningen til den største barneskolen i distriktet. Den populære Kozienice «Drei Drei» får en generell renovering til 50-årsjubileet. En krevende oppgave venter entreprenøren, som i år kan vise seg å bli vanskelig, siden arbeidet skal utføres på en levende organisme. Jeg ber alle om forståelse. Vi ønsker å tilby hele skolesamfunnet best mulige forhold. Alt dette for at skolen skal kunne fungere så effektivt som mulig de neste 50 årene. Jeg vil minne om at vi også nylig åpnet en ny idrettshall i Folkeskole nr. 3. Dette betyr at vi i løpet av denne perioden vil investere totalt nesten PLN 17 millioner i dette anlegget – sa ordfører Piotr Kozłowski.

– Jeg gratulerer ordføreren og alle kommunestyremedlemmene i Kozienice kommune. Som innbygger i Radom ser jeg misunnelig på hvordan selvstyre fungerer i Kozienice. Etter min mening er det for tiden den beste og raskest voksende kommunen i Radom-regionen. Den gode utviklingsånden kan merkes i hele Kozienice-regionen. Som tidligere kommunestyre kan jeg si at de norske midlene, selv om de har vært tilgjengelige i snart 20 år, er svært vanskelige å få tak i. Desto mer takk til alle som deltok i gjennomføringen av dette prosjektet – sa MP Andrzej Koszykowniak, som var til stede ved seremonien.

Sjekk ut galleriet(8 bilder)

Det skjer i Polen og i verden – les videre i.pl

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment