Home » Norge bidrar til bærekraftig næringsutvikling i Litauen: Seks grønne innovasjonsprosjekter startet virksomhet

Norge bidrar til bærekraftig næringsutvikling i Litauen: Seks grønne innovasjonsprosjekter startet virksomhet

by Thure Lindhardt

Litauiske selskaper skal med hjelp fra Norge utvikle og implementere et system for nøye sortering av unødvendige kjøretøydeler, forbedre utviklingen av grønn strøm for elbiler, modernisere PET-flaskeproduksjonen, øke bruken av gjenvinningsmaterialer i jernvarehandelen, optimere produksjonsprosesser og skape innovative og bærekraftige CO2- Fasader.

Den europeiske union er forpliktet til prinsippet om bærekraftig utvikling: å skape en konkurransedyktig og dynamisk kunnskapsbasert økonomi. Norge bidrar til dette ved å investere tungt ikke bare i egen økonomi, men også i økonomiene til andre mindre avanserte EU-land, rundt 15 i antall. Litauen er intet unntak. Litauen har de siste årene innhentet andre land og lukket bærekraftgapet for selskaper.

«Landets konkurranseevne avhenger direkte av dets evne til innovasjon. Vi kan ikke skilte med en overflod av grønne investeringer ennå, men selskaper som bryr seg om bærekraft vokser sakte. Litauiske selskaper begynner å innse at ansvar for klimaendringer må erstatte blind jakt på profitt. Bedrifter ser i økende grad etter løsninger for å beskytte miljøet. Den økonomiske investeringen fra Norway Grants er et stort insentiv og en mulighet for litauiske selskaper til å implementere grønne innovasjoner, sier Ina Sinkevičiūtė, leder for Business Development, Innovation and SMB Program of Norway Grants.

Terra Recycling, en av seks litauiske selskaper som deltar i programmet, utvikler et lukket avfallshåndteringssystem som kan brukes til å utvinne verdifulle råvarer fra usortert bilskrot. Mengden skrap i landet vokser år for år – ikke-resirkulerbart avfall, tap av store pengesummer og uopprettelig forurensning av naturen. Målet med prosjektet er å sortere skrotet av bildeler så mye som mulig, å samle inn verdifulle ikke-jernholdige metaller og bearbeide dem for videre bruk, og å separere plast.

En annen deltaker i programmet, Avago, utvikler en teknologisk prosess for produksjon av lydabsorberende akustiske paneler fra resirkulert polyuretan, plast og gummiavfall. Mangelen på lydisolering er en bane av moderne bygning, folk er lei av å høre hvert trinn i nabolaget. Innovative akustikkpaneler laget av resirkulert avfall kan bidra til å løse problemet. Klimaendringene tvinger oss til å se etter nye måter å gjøre avfall til ressurser og lage nyttige produkter av resirkulerbare materialer.

Soli Tek R&D skal gjøre hverdagen enklere for elbilførere – løsningen som skal utvikles skal gjøre det mulig å lade dem autonomt og komfortabelt. Markedet for fornybar elektrisitet og elbiler vokser jevnt, noe som krever komfortable og innovative løsninger.

Kunstig intelligens vil bidra til å produsere mer miljøvennlig PET-emballasje. Sprana har til hensikt å utvikle et nytt inspeksjonssystem for emballasjeemner for å oppdage svarte flekker og andre forurensninger på et tidlig stadium av produksjonen. Kontrollene utføres gjennom nettbasert overvåking og analyse, noe som øker konsentrasjonen av resirkulerte materialer i produksjonsprosessene. Maskinovervåking og kunstig intelligens-teknologier vil bidra til å oppnå dette.

Energy Advice tilbyr prediktivt vedlikehold i produksjonen, som i dag anses som den mest avanserte metoden for vedlikehold av produksjonsanlegg. Den er basert på en teknologi som ved hjelp av sensorer samler inn en rekke data, leser temperatur, vibrasjoner, ledningsevne osv. og plasserer den innsamlede informasjonen i skyene. Denne informasjonen behandles så ved hjelp av algoritmer – historiske data og sanntidsdata analyseres, hvorfra det tas beslutninger om hvordan ulike prosesser kan gjennomføres mer effektivt for å oppnå lavere produksjonskostnader og bedre resultater.

Den lynraske byggesektoren i Litauen krever også bærekraftige løsninger. I løpet av prosjektet skal Staticus utvikle et lavutslippsautomatisert fasadesystem som er integrert i bygningsstyringssystemer. Denne løsningen er spesielt nødvendig i byggesektoren, som gradvis går mot mer bærekraftige og avanserte digitaliseringsløsninger. Prosjektet tilbyr et eksternt fasadevedlikeholdssystem som skal redusere CO2-avtrykket og bidra til grønn endring nasjonalt og internasjonalt.

Norge er en av de største eksportørene av grønne innovasjoner i Europa og til og med på verdensbasis. Det har skapt et gunstig miljø for sine selskaper å starte og innovere gjennom en rekke programmer og organisasjoner. Ikke bare økonomiske insentiver er viktige, men også gunstige betingelser for utvikling av innovasjoner. For eksempel har nordmenn laget en virtuell plattform, The Explorer, hvor innovatører fra Norge kan presentere og selge sine løsninger til potensielle kunder over hele verden. Denne kanalen åpner for vekstmuligheter for selv de minste bedriftene.

You may also like

Leave a Comment