Home » Norge er det første i G10 som hever renten

Norge er det første i G10 som hever renten

by Thure LindhardtFoto av Gwladys Fouche (Reuters / Scanpix)

Den norske sentralbanken var en av de første og første bankene i G10 som hevet sine rekordrenter til rekordhøye under en pandemi.

Sentralbanken hevet styringsrenten med 0,25 prosent. Rekordpoeng 0% emum.

Banken viser også til at det ventes en ytterligere økning i basisrenten i desember og 2024. bør nå rundt 1,7 % innen utgangen av året.

økonomien som grenser til normale grenser tyder også på en gradvis normalisering av pengepolitikken, sa Oystein Olsen, leder av den norske sentralbanken.

Andre sentralbanker har ennå ikke bestemt seg for når de skal stramme inn pengepolitikken, selv om økonomier vokser raskt og økonomer begynner å bekymre seg for økende inflasjon. Island og Sør-Korea har allerede hevet styringsrentene. Norge er det første som gjør dette under G10 Ali.

Den amerikanske sentralbanken la ut data om banktriadia, som tyder på at en renteøkning kan forventes i løpet av neste år. Den svenske Riksbanken bekreftet denne uken at styringsrenten vil holde seg på 0 % til minst 2024. Slutt.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder