Home » Norge kan bli et Greenpeace-mål

Norge kan bli et Greenpeace-mål

by Thure Lindhardt

Norges innsats for å fortsette å produsere olje og gass utenfor kysten kan vekke motstand og protest fra miljøvernere.

Du vil ikke forlate markedet

Med mange europeiske land som er avhengige av dyr teknologi, lover ikke et av de rikeste landene på kontinentet å gi etter for den generelle trenden.

For noen dager siden offentliggjorde Norge sitt langsiktige energistrategiprogram. Norge fortsetter å forberede seg på leting og utnyttelse av nye olje- og gassfelt, ikke bare gjennom 2050, men utover. Dette forårsaket et visst sjokk for miljøfans.

– Vi synes ikke vi skal stoppe produksjonen av fossilt brensel og overlate markedet til Russland og Qatar, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Samtidig understreket hun at fossilutvinningen i Norge i 2050 vil være på om lag 65 prosent. lavere enn nå. Dette skyldes den generelle nedgangen i gass- og oljemarkedet som er uunngåelig med den økende bruken av vind-, sol-, hydro- og hydrogendrivstoff rundt om i verden.

Bransje: Norske oljerigger er offshore-byer.

– Vi forstår at etterspørselen etter fossilt brensel vil avta, så det vil være viktig å bringe fossilt brensel til markedet til rimelige priser for å unngå å sløse med ressurser, sa Bru.

Ble kritisert i Norge

Norges langsiktige energistrategiprogram har bekymret Greenpeace. Frode beskrev i likhet med Pleymas, leder for den norske avdelingen i Greenpeace, den norske regjeringens ønske om å fortsette å drive gass- og oljefelt som uproduktivt og uansvarlig.

– I følge klimavernavtalen er det ikke rom for nye oljefelt i Europa i fremtiden, sa han. Det er mulig at Norge, det nest grønneste landet og det mest attraktive reisemålet i Europa på et tiår, blir landet med flest Greenpeace-aksjer.

Og i selve Norge er det politikere som skeptisk og kritisk har godkjent den norske regjeringens intensjon om å fortsette å gi oljeleting og utvinningstillatelser.

Offshore: Norske skip er sterkt involvert i olje- og gassproduksjon.

Det internasjonale energibyrået har kunngjort at alle fremtidige fossile energiprosjekter vil bli suspendert hvis verden vil innen 2050. overvinne virkningene av klimaendringer.

– Regjeringen ignorerer Det internasjonale energibyråets advarsel om ikke å åpne opp nye felt og bringer oss nærmere klimakrisen, sa Lars Haltbrekken, norsk parlamentariker.

Det ville miste deler av sin maritime virksomhet

Statsminister Erna Solberg tror ikke leting og produksjon av olje og gass kan skape problemer. Ved å redusere disse ønsker Norge å utvikle en lavutslippsindustri for olje og gass.

En annen norsk bestemmelse slår fast at den i tillegg til olje og gass også skal bygge ut vindkraft og hydrogenproduksjon raskt.

Hvorfor er Norge så tilbakeholdne med å bruke olje og gass i motsetning til andre små europeiske land?

Utfordringer: Den mest populære læreplanen i norske nautiske skolesimulatorer er hvordan man lykkes med å få en slepebåt til en oljerigg.

Svaret ligger i selve norsk økonomi.Etter at olje og gass ble oppdaget og utvunnet i Nord- og Norskehavet var landet blant de fattigste i Europa.

Offshore olje- og gassavtaler gir en enorm verdi. Norge er den nest største olje- og gassprodusenten i Europa etter Russland. Denne sektoren forsyner nordmenn med over 200.000. godt betalte jobber. Mange shipping-, kjemi- og serviceselskaper er involvert i olje- og gassproduksjon.

Den norske oljeindustrien til havs er også viktig for enkelte litauere. Det er folk fra Litauen som jobber i norske oljeselskaper, en stor del av litauerne driver oljerigger og tilbyr ulike tjenester til de som jobber der.

You may also like

Leave a Comment