Home » Norge Regjeringen ønsker å gi Ukraina flere milliarder euro fra…

Norge Regjeringen ønsker å gi Ukraina flere milliarder euro fra…

by Connie Nielsen

Norges statsminister Jonas Gahr Store kunngjorde mandag en ny femårig hjelpepakke til Ukraina verdt 75 milliarder kroner (omtrent 6,7 milliarder euro) for å kjøpe våpen og hjelpe sivile. Pengene skal visstnok komme fra gass- og oljesalg.

Fra 2023 skal Ukraina motta 15 milliarder kroner (1,3 milliarder euro) årlig i fem år.

«I år ønsker vi å bevilge halvparten av beløpet til militæret og den andre halvparten til sivil bistand. Men denne inndelingen kan endre seg i årene som kommer, vi ønsker å være fleksible og tilpasse hjelpemiddelet til behovene, understreket Store.

Norges humanitære og matvarehjelp til land berørt av krigen i Ukraina skal økes til 5 milliarder kroner (ca. 450 millioner euro).

Store erkjente at donasjonene ville bety en «større bruk av gass og oljepenger,» som betyr en utarming av oljefondet, som mottar inntekter fra salg av råvarer. På grunn av høye priser gir Norge rekordoverskudd og blir anklaget for uforvarende å tjene penger på krigen.

Norges statsminister møtte mandag ledere for Stortingets politiske partier for å sikre at pakken hadde «bred støtte». Den relevante avtalen bør inngås innen 24. februar, førsteårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

Ifølge media er statsminister Store i tillegg til det regjerende Arbeiderpartiet, i koalisjon med Senterpartiet med støtte fra Sosialistisk Venstreparti, også klar til å støtte opposisjonspakken Høyre, som tidligere har tatt til orde for økt bistand til Ukraina. (TRYKK)

profitt/AP/

You may also like

Leave a Comment