Home » Norske holdninger til innvandrere er i betydelig endring

Norske holdninger til innvandrere er i betydelig endring

by Gunnar Garfors

En ny studie har funnet at nordmenn har blitt stadig mer positive til innvandrere de siste to tiårene.

En studie fra Statistisk sentralbyrå har vist at nordmenn blir mer positive til og åpner for innvandrere.

Undersøkelsen er gjennomført etter en årlig undersøkelse fra Statistikktjenesten om holdninger til innvandring. Denne undersøkelsen viste en økning i antall respondenter som var positive til innvandring.

Offentlige holdninger til innvandring har økt jevnt siden 2002, med unntak av 2015 da landet så en tilstrømning av asylsøkere etter flyktningkrisen.

– Vi opplever at uttrykket for en mer positiv holdning sammenfaller med økningen i kontakten med migranter. De fleste som har hatt kontakt med innvandrere sier at deres erfaringer stort sett har vært positive, sier Frøydis Strøm, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Denne undersøkelsen spurte også innbyggerne om pandemien og reiserestriksjonene hadde gjort dem mer skeptiske til arbeidsmigrasjon. Den største andelen – 59 prosent. – uttalte at pandemien ikke har endret deres holdning til utenlandske arbeidstakere. Imidlertid 29 prosent. svarte at koronaviruspandemien hadde gjort dem mer kritiske til arbeidsmigrasjon.

Det er viktig å nevne at 80 prosent. Respondentene antydet at innvandrere ga et verdifullt bidrag til arbeidsfeltet, og syv av ti mente at innvandring fra andre land enn de nordiske landene hadde en positiv effekt på økonomien.

Andelen av dem som i utgangspunktet trodde det ville være lettere for flyktninger å slå seg ned og få oppholdstillatelse, var høyere enn de som etterlyste strengere regler. Flertallet går inn for å beholde innvandrings- og integreringsreglene slik de er nå.

Spørsmålet om innvandrere skal prøve å bli mer «norske» har ført til et mer fragmentert samfunn. Mindre enn halvparten av de spurte sa at de var uenige i ideen om at utlendinger burde være mer som lokalbefolkningen, og 32 % sa at de ikke var det. gikk med på denne ideen.

I en studie av langsiktige trender og holdningsendringer til innvandrere, finner SSB at kvinner er mer sannsynlig enn menn for innvandring. Unge og byboere er også mer mottakelige for utlendinger enn eldre som bor på landsbygda.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Norske holdninger til innvandrere er i betydelig endring

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment