Home » Norske millioner til telemedisin og ungdom

Norske millioner til telemedisin og ungdom

by Gunnar Garfors

Publikasjon utarbeidet i samarbeid med Finans- og regionaldepartementet innenfor rammen av Norges- og EØS-midlene fra Norge, Island og Liechtenstein

Det norske fondet og EØS-fondet kommer til unnsetning og gir økonomisk støtte til dette folkehelseområdet. Norges- og EØS-fondene er ikke-tilbakebetalingspliktig bistand som Norge, Island og Liechtenstein gir til 16 EU-medlemsstater mot at givere får full tilgang til EU-markedene. Departementet for midler og regionalpolitikk har ansvar for å koordinere gjennomføringen av Norges- og EØS-midlene i Polen, og operatør for helseprogrammet er Helsedepartementet. Prosjektene under dette programmet er flerårige og skal gjennomføres frem til 2024. Målet med programmet er å redusere sosiale ulikheter i tilgang til helsetjenester. Dette gjøres gjennom aktiviteter på to områder. Det første området inkluderer aktiviteter knyttet til telemedisin og e-helsepolitikk, det andre gjelder sunn livsstil for barn og unge og samfunnsmodellen for psykisk helsevern.

Først: rekruttering til e-helse

Midler under helseprogrammet er rettet mot nasjonale sykehus og vitenskapelige institutter som er en del av helsesystemet. Institusjoner kan søke om finansiering fra PLN 200 000 til PLN 675 000. EUR til prosjekter innen telemedisin og e-helseløsninger innen utvalgte områder innen medisin, for eksempel kardiologi, geriatri, psykiatri, palliativ medisin og kroniske sykdommer. Sykehus og institutter velges ut gjennom åpne anbud.

– Rekrutteringen vil begynne i andre halvdel av 2021 – kunngjør Maciej Aulak, direktør for avdelingen for bistandsprogram i Finans- og regionalpolitikken.

– Rekruttering skjer som en del av en åpen utvelgelsesprosess. Det er stor etterspørsel etter denne typen tjenester i markedet, så vi forventer veldig sterk konkurranse – legger Maciej Aulak til.

You may also like

Leave a Comment