Home » Norske P-8A Poseidon-fly komplett

Norske P-8A Poseidon-fly komplett

by Peter Østbye

27. mai kunngjorde Forsvarets Materielldirektorat (FND) mottak av det femte og siste Boeing P-8A Poseidon landbaserte patruljeflyet. Eksemplaret, som heter Munin, er allerede overført til Evenes i Norge.


For tiden er tre av de fem P-8A Poseidon bestilt i mars 2017 gjennom FMS-prosedyren stasjonert på territoriet til dette europeiske landet. De to andre (Vingtor og Hugin) er basert på US Naval Air Base i Jacksonville, Fla., hvor de brukes til trening og taktiske øvelser. Ifølge en uttalelse fra NDMA-representanter skal hele flåten overføres til Evenes innen utgangen av 2023.

Fem P-8A Poseidon ble levert av Boeing gjennom det amerikanske forsvarsdepartementet mellom desember 2021 og mai 2022. Norge er den andre europeiske brukeren av fly av denne typen, de er planlagt å erstatte de nå utplasserte Lockheed patruljeflyene Martin P-3C Orion og Dassault Falcon 20.

Til dags dato har den globale flåten fløyet over 400 000 flyvninger. timer Under tjenesten var det ingen driftsproblemer som ville føre til tap av noen av kopiene. Utenfor Norge drives de i Europa av Storbritannia, og de er allerede kjøpt opp av Forbundsrepublikken Tyskland. Det kan ikke utelukkes at Boeing sammen med det amerikanske forsvarsdepartementet også vil promotere designet i andre europeiske markeder i årene som kommer.

You may also like

Leave a Comment