Home » Norske statsfond tjente nesten 100 milliarder euro på seks måneder

Norske statsfond tjente nesten 100 milliarder euro på seks måneder

by Thure Lindhardt

Norges statlige formuesfond, som nylig feiret 25-årsjubileum og fortsatt er verdens desidert største, nøt godt av oppgangen i aksjemarkedene etter at helsekrisen startet. I første halvår tjente han 990 milliarder kroner eller rundt 94,7 milliarder euro

Ifølge Norges Bank, som forvalter fondet gjennom sin investeringsarm, nådde verdien av den gigantiske ullsokken, som ble dannet for å finansiere fremtidige utgifter til den sjenerøse norske velferdsstaten, i slutten av juni 11,673 milliarder kroner (ca. 1,117 milliarder.). euro). Forbedring av en merkbar dynamikk fra første trimester.

9,4 % avkastning

Veien ut av krisen er det norske statsformuesfondets virksomhet. I følge data som ble offentliggjort onsdag, var avkastningen for første halvår 9,4 %. En ytelse som så vidt var under hele 2020, hvor den hadde oppnådd en avkastning på 10,9 %.

Hvordan kan denne ytelsen forklares utover den enkle børsboomen? Fondsleder Nicolai Tangen understreket i en uttalelse at dette først og fremst skyldes den spesielt sterke utviklingen i energi- og finanssektoren, men også teknologi- og helseaksjer.

Obligasjonsinvesteringene, som utgjør 25,1 % av eiendelene, tapte 2 %. Eiendomsinvesteringene (som utgjør 2,4 % av porteføljen) steg 4,6 %. Ny aktivaklasse, fortsatt marginal (0,1%), investeringer i unoterte fornybar energiprosjekter oppnådde en negativ avkastning på 1,9%.

Nok til å glede de 8 800 selskapene ved slutten av 2020 som fortsatt er en av de største investorene i verden og kontrollerer nesten 1,5 % av den globale markedsverdien.

You may also like

Leave a Comment