Home » Orlen startet produksjonen fra Tommeliten A-forekomsten på norsk sokkel

Orlen startet produksjonen fra Tommeliten A-forekomsten på norsk sokkel

by Gunnar Garfors

Orlen har startet produksjonen fra Tommeliten A-forekomsten på norsk sokkel, meldte selskapet fredag. Orlen anslår at produksjonen fra forekomsten vil gi omtrent 0,5 milliarder kubikkmeter. gass ​​per år.

Orlen startet produksjonen fra Tommeliten A pant på norsk sokkel / foto. Shutterstock

Orlens nye innskudd

Orlen Group eier over 42 prosent gjennom datterselskapet PGNiG Upstream Norway. Andel i Tommelite A. Forekomstens ressurser er beregnet til 120-180 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav Orlens andel er 50-76 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 6-9 milliarder kubikkmeter. Gass. De øvrige aksjonærene er ConocoPhillips Skandinavia som operatør, TotalEnergies, Var Energi, ConocoPhillips og ENI.

Som selskapet bemerket, vil produksjonen fra Tommelite A til syvende og sist skje via 11 brønner og leveres via en oppvarmet rørledning til infrastruktur i PL 018 konsesjonsområdet, hvorfra den vil bli transportert etter videre behandling, inkludert: via gassrørledningen Baltic Pipe til Polen.

Starten av Tommeliten A-virksomheten betyr en dramatisk økning i gassproduksjonen for ORLEN-konsernet. Dette bringer oss nærmere vårt strategiske mål om å doble produksjonen i Norge til 6 milliarder kubikkmeter. gass ​​per år

– understreket Daniel Obajtek, president i OIrlen, sitert i selskapets kunngjøring.

Orlens investeringer

Han la til at Tommeliten A er et av Orlen-konsernets største investeringsprosjekter på norsk sokkel, ikke bare på grunn av ressursenes størrelse, men også på grunn av at Orlen er største aksjonær i forekomsten.

Obajtek understreket: «Takket være det gode samarbeidet til vårt norske selskap med de andre aksjonærene i forekomsten, klarte vi å fremskynde starten på utnyttelsen av Tommeliten A med nesten seks måneder.»

Dette er en stor suksess som viser selskapets høye kompetanse i gjennomføring av gruveprosjekter og er viktig for å styrke Polens energisikkerhet.

– la til.

PGNiG Upstream Norway produserer 18 forekomster i Norge og har andeler i 91 lisenser. For tiden er selskapets olje- og gassressurser på norsk kontinentalsokkel anslått til å være over 346 millioner fat oljeekvivalenter. I 2022 tok Orlen Group-selskapene ut 3,5 milliarder kubikkmeter fra sine norske forekomster. Gass.

You may also like

Leave a Comment