Home » PGNiG inngikk avtaler med nordmennene. Gassleveranser med Equinor Group

PGNiG inngikk avtaler med nordmennene. Gassleveranser med Equinor Group

by Gunnar Garfors

«Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) og Equinor ASA konsernselskaper har inngått kjøps- og salgsavtaler for naturgass produsert på norsk kontinentalsokkel. Naturgassleveranser over en tiårsperiode fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033 på inntil 2,4 milliarder kubikkmeter. åringere,” sa PGNiG i en pressemelding fredag.

Resten av artikkelen under videoen

Se også: Den nye gassrørledningen er et stort håp for Polen. Den er ment å erstatte forsyninger fra Russland

PGNiG signerte kontrakten

Som han påpekte, vil dette gi ham ytterligere mengder drivstoff, som vil bli kanalisert inn i landet via gassrørledningen Baltic Pipe, som forbinder norsk kontinentalsokkel med Polen via Danmark.

Gassrørledningen, hvor investorene er det polske Gaz-System og det danske Energinet, skal transportere gass fra 1. oktober 2022.

«Til syvende og sist vil den ha en kapasitet på rundt 10 milliarder kubikkmeter per år, hvorav PGNiG har reservert rundt 8 milliarder kubikkmeter per år. Reservasjonen skal brukes på bakgrunn av PGNiG Capital Groups egenproduksjon i Norge, som i år vil være på 3 milliarder kubikkmeter, og om noen år kan den øke til 4 milliarder kubikkmeter per år. opplyste selskapet

«Equinor er en strategisk forretningspartner for PGNiG Group, som er en del av policyen om å diversifisere gassforsyningen til Polen. De signerte kontraktene for levering av gass som vil bli rutet gjennom Baltic Pipe er en betydelig styrking av vårt lands energisikkerhet,» sa Iwona Waksmundzka, administrerende direktør i PGNiG, sitert i pressemeldingen. -Olejniczak.

Hun bemerket at hun tror dette er enda et skritt i å videreutvikle samarbeidet mellom PGNiG og Equinor i fremtiden.

«Equinor har vært en energileverandør med flere kilder i 45 år og en stor gassleverandør til Europa. Jeg er veldig glad for at takket være gassforsyningsavtalene som er signert med PGNiG, kan vi også styrke vår posisjon som en pålitelig partner for Polen, sier Irene Rummelhoff, Equinors visepresident for salg, markedsføring, midstream og prosessering.

Hun la til at Equinor allerede samarbeider med polske selskaper i implementeringen av havvindparker og solcelleparkprosjekter. «Vi er spente på utsiktene til å ytterligere styrke båndene våre med Polen takket være samarbeidet med PGNiG,» forsikret hun.

PGNiG bemerket at for å utnytte den resterende delen av den reserverte kapasiteten optimalt, har PGNiG allerede signert en rekke kontrakter med leverandører som opererer på norsk kontinentalsokkel. «Kontraktene som er inngått med Equinor-gruppen er de største målt i volum» – sa selskapet.

Det ble minnet om at Equinor og PGNiG allerede samarbeider om olje- og gassleting på norsk kontinentalsokkel. Selskapene er lisenspartnere for feltene Skarv og Gina Krog.

PGNiG-konsesjoner

Sent i juni PGNiG FN-selskap hadde eierandeler i 62 lete- og utvinningslisenser på norsk kontinentalsokkel, inkludert 10 operatørlisenser. I første halvdel av 2022 produserte den 429 000 tonn fra produksjonsreservene. Tonn råolje og andre fraksjoner (i tonn råoljeekvivalenter) og 1,5 milliarder kubikkmeter. Naturgass.

PGNiG er engasjert i leting og produksjon av naturgass og råolje, import av gass og salg på grossistmarkedet. Gjennom sine datterselskaper er PGNiG også engasjert i gasslagring, detaljsalg og overføring, kraft- og varmeproduksjon. Det tilbyr spesialiserte geofysiske tjenester, bore- og vedlikeholdstjenester.

PGNiG Capital Group opererer i blant annet Norge, Pakistan og De forente arabiske emirater, selger naturgass på europeiske markeder og handler med LNG. PGNiG er involvert i utviklingen av alternative gassformige brensler som biometan og hydrogen og gjennomfører prosjekter for å generere elektrisitet fra fornybare energikilder.

Equinor er et internasjonalt multienergiselskap. Selskapets portefølje inkluderer olje og gass, fornybare kilder og lavutslippsløsninger. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, Norge, driver norsk sokkel og har også tilstedeværelse i omtrent 30 land rundt om i verden.

Siden 2018 har Equinor vært aktiv i offshore vindenergisektoren i Polen, hvor de utvikler havvindprosjekter med en total kapasitet på 3000 MW i samarbeid med Polenergia. I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybare energiselskapet Wento med en portefølje på 1600 MW solcelleprosjekter.

Vurder kvaliteten på artikkelen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment