Home » Polen er godt forberedt på å kutte gass fra Russland

Polen er godt forberedt på å kutte gass fra Russland

by Catherine Monroe

Det kom som et sjokk for mange land, men ikke for Polen. Den polske regjeringen har i årevis advart om at Putin kan bruke gassforsyninger til Europa som et våpen, kommenterer den sveitsiske daglige Die Weltwoche fredag ​​at Gazprom har stanset gassforsyningen til Polen.

«Det som alltid ble tatt lett på i EU-landene er nå blitt virkelighet. Russland har kuttet gassforsyningen til Polen, men landet – i stedet for å få panikk – er godt forberedt på en slik omstendighet, understreker Die Weltwoche.

«Hvis Putin skulle kutte gassforsyningen til Polen for ti år siden, ville panikken vært enorm i dag», bemerker avisen, gitt at landet var avhengig av russisk gassforsyning på den tiden. «Men PiS-regjeringen ønsket å frigjøre seg fra denne avhengigheten og sette en terminal for flytende naturgass i drift i Świnoujście for syv år siden. I dag dekker den nesten en tredjedel av Polens gassbehov, som er 20 milliarder kubikkmeter per år», forklarer Die Weltwoche og legger til at Polen også har egne naturgassreserver, som har blitt brukt mer og mer intensivt de siste årene og pt. dekke 20 prosent. hjemlige behov.

Det viktigste polske prosjektet er imidlertid den såkalte Baltic Pipe – en gassrørledning som går fra Norge gjennom Danmark og Østersjøen til Polen. I oktober i år, rett før starten på den kritiske vintersesongen, skal forbindelsen etter planen settes i drift, som vil kunne forsyne Polen med opptil 10 milliarder kubikkmeter naturgass, som er halvparten av Polens behov.

Som «Die Weltwoche» legger til: «Polen sørger omhyggelig for at gasslagertankene alltid er godt fylt». Mens gasslagre i EU i gjennomsnitt bare er 30 % fulle, er det i Polen 78 %.

«Naturgassterminal, Baltic Pipe, full gasslagring: alt dette gjør Polen uavhengig av energi fra Russland» – understreker «Die Weltwoche».

I tillegg bygger Polen nå flere gassrørledninger til Tyskland, Litauen og Slovakia for å hente gass der i en nødssituasjon eller for å levere gass fra Polen til disse landene. «Snart vil en annen flytende gassterminal være i drift i Gdańsk, noe som vil gjøre Polen til en av de største eksportørene av naturgass i EU» – oppsummerer «Die Weltwoche».

Abonner på nyhetsbrevet med de mest interessante og beste tekstene på portalen

Premium-sone

KOMMENTARER (0)

Gå til artikkelen: Sveitsiske medier: Polen er godt forberedt på å kutte gass fra Russland

You may also like

Leave a Comment