Home » Registreringen har begynt for tidenes første Mission Arena i Gøteborg – Regionalt operativt program for 2014-2020

Registreringen har begynt for tidenes første Mission Arena i Gøteborg – Regionalt operativt program for 2014-2020

by Gunnar Garfors

Den første Mission Arena noensinne vil finne sted i Gøteborg fra 14. til 16. november 2023.

Målet er å inspirere, involvere og støtte aktører fra politikk, næringsliv, vitenskap og sivilsamfunn i å ta nødvendige tiltak for å nå de tre hovedmålene til Mission Restore Our Ocean and Waters (Mission Ocean):

 • Beskytte og gjenopprette marine og ferskvannsøkosystemer og biologisk mangfold.
 • Forebygging og eliminering av forurensning av våre hav, hav og vannveier.
 • Gjøre den bærekraftige blå økonomien klimanøytral og sirkulær.

Mission Arena er den første storskala kunnskaps- og erfaringsutvekslingsplattformen for utøvere i Østersjøen og Nordsjøen, som presenterer og analyserer nåværende og fremtidige aktiviteter rettet mot å støtte:

 1. Lavtrofisk akvakultur og dets produkter,
 2. Fornybare energikilder (inkludert delt bruk av areal, såkalt kombinert bruk) og
 3. Beskytt havene og reduser forurensningen.

Gjennom et bredt spekter av interaktive økter, workshops, pitching-arrangementer, demonstrasjoner og studiobesøk vil alle Mission Arena-deltakere få muligheten til å oppleve:

 • Eksisterende tekniske løsninger med høyt potensial og innovasjonshull.
 • Egnede forretningsmodeller og finansieringskilder.
 • Regulatoriske insentiver og måter å overvinne barrierer på.
 • Muligheter for å øke innbyggerengasjement og kunnskapsabsorpsjon.
 • Spesifikke veier til relevante Mission Ocean-aktiviteter i Norge (Sør), Sverige (Vest-Sør), Danmark (Øst) og Tyskland (Østersjøen).

Vi inviterer alle interessenter som er interessert i fremtiden til Østersjøen og Nordsjøen til Blue Mission Arena for å delta i nåværende og fremtidige prosjekter/initiativer.

Detaljert informasjon finnes på nettsiden Blått oppdrag.

You may also like

Leave a Comment