Home » Rekordstor interesse fra polske selskaper i norske fond

Rekordstor interesse fra polske selskaper i norske fond

by Gunnar Garfors

norske fond. – Vi kjører fire programmer i Romania, Bulgaria, Kroatia og Hellas, men omfanget av programmet i Polen er mer eller mindre det samme eller enda større enn i de fire andre til sammen – sier Magnar Ødelien fra byrået Innovasjon Norge, PARP er norsk Partner i gjennomføringen av Entreprenørskapsutviklings- og innovasjonsprogrammet finansiert av norske fond.

– Dette programmet er av stor interesse for polske gründere – legger Mikołaj Różycki, visepresident i PARP til. Rekrutteringen i konkurransen «Blå vekst – Innovasjoner innen innlands- eller sjøvann», som ble lyst ut for andre gang, går for tiden mot slutten. Kun til 7. april i år. Prosjekter for bærekraftig utvikling av vannområder kan søke om midler.

norske fond

– Sammenlignet med andre måter å finansiere investeringsprosjekter i bedrifter på, er norske fond relativt populære. Konkurranse i Blue Growth-programmet Vi utlyser for andre gang, mens norske midler allerede er godkjent og prosjekter gjennomføres på tre andre tematiske områder (grønne teknologier, teknologier som forbedrer livskvaliteten eller prosjekter implementert av kvinnebedrifter) – sier Mikołaj Różycki, byrået Newseria Biznes.

Norge er ikke medlem EUMen gjennom et spesielt ikke-tilbakebetalingspliktig finansieringsinstrument – ​​nemlig de norske fondene – gjør den sitt for å skape et grønt, moderne og integrert Europa. Denne mekanismen er tilgjengelig i land som ble med i EU etter 2003, inkludert Polen. Innenfor rammen av dette instrumentet kan polske mikro-, små og mellomstore bedrifter søke om tilskudd til gjennomføring av prosjekter knyttet til for eksempel miljøvern, energieffektivitet eller reduksjon av sosiale og økonomiske ulikheter.

Norske fond – for hvem?

– For polske SMBer er disse midlene en annen måte å utvikle seg på – sammen med europeiske eller nasjonale fond – så gründere er veldig interessert i dem – sier visepresidenten i PARP.

Som han bemerker, på bakgrunn av EU-programmer Norske fond skiller spesialiserte tematiske veier og midlene er dedikert til gründere fra en smal gruppe av strengt definerte bransjer.

– Disse midlene passer veldig godt inn i utviklingskonseptet vårt, for i produktene våre har vi også mange løsninger knyttet til energieffektivitet, og det var en av grunnparametrene for å motta tilskudd – sier Witold Levén, en av mottakerne, president i selskapet Leven Group som spesialiserer seg på løsninger og spesialutstyr til storkjøkkenbransjen.

Green Growth-prosjektet gjennomført av selskapet ble finansiert med norske midler for perioden 2014-2021. Det omfattet bygging av en moderne produksjons- og lagerhall med solcellepaneler og andre energibesparende løsninger.

– Vi skjønte at vi trengte nye løsninger for våre ventilatorer og et av alternativene for å få til dette var å få tilskudd slik at det kunne finansieres bedre enn vi ville gjort det selv. Med bevilgningen bygde vi en ny hall og en maskin for å produsere nye løsninger. Vi har også installert varmepumper og solcelleanlegg her – sier Witold Levén.

– Vi har bevilget nesten 95 millioner euro i medfinansiering til over 180 prosjekter. På dette tidspunktet er vi over halvveis, over 60 prosent. av disse prosjektene har allerede signert kontrakter og er i gang. Vi utlyste konkurransen for første gang i 2019, søknadsfristen var mai 2020. Forventningene våre var helt urealistiske, da interessen var mer enn tre ganger høyere enn budsjettet vårt den gang. Nå har vi fått økt budsjett, nettopp fordi mange gode prosjekter sto på reservelisten – forklarer Monika Karwat-Bury, ekspert i avdelingen for innovasjonsimplementering i bedrifter i PARP. – På den andre siden sparte vi på noen programmer og startet en ny konkurranse fra dem.

Blue Growth – innovasjoner innen innlands- eller sjøvann

En tilleggskonkurranse er det pågående anbudet for «Blue Growth – Innovations in the area of ​​inland or sea waters». OM subsidie – Mellom EUR 200 000 og EUR 2 millioner – Det kan søkes om prosjekter for bærekraftig utvikling av vannforekomster, økologi og turisme. Midler mottatt i Blå Vekst-konkurransen kan brukes til investeringer, som for eksempel kjøp av maskiner, anleggsarbeid, eksperimentelt utviklingsarbeid eller konsulenttjenester. Mikro-, små og mellomstore gründere registrert i Polen kan søke om støtte og søknader kan sendes inn frem til 7. april i år via en spesiell søknad tilgjengelig på PARP-nettstedet.

norske fond. PARP

De norske fondene drives av det polske byrået for næringsutvikling for første gang og vi er takknemlige for tilliten Norge har vist oss som giverland – sier Monika Karwat-Bury.

– Vi har samarbeidet med PARP i flere år og sammenlignet med andre programmer vi arrangerer går dette samarbeidet veldig bra – sier Magnar Ødelien, Programdirektør EØS Norge Grants i Innovasjon Norge. – Vi kjører ytterligere fire slike programmer i Romania, Bulgaria, Kroatia og Hellas, men omfanget i Polen er mer eller mindre likt eller enda større enn de fire programmene til sammen. Hovedforskjellen mellom Polen og i det minste noen andre land som kjører lignende programmer er at polske selskaper er mer avanserte, har en mer lik karakter som selskapene fra den nordlige delen av Europa og ofte rett og slett er bedre utviklet enn i andre land.

Hva er viktig, Et av hovedmålene til de norske fondene er også å fremme samarbeid mellom selskaper fra Polen og Norge. Derfor gis bedrifter som søker om tilskudd under dette instrumentet mulighet til å etablere partnerskap med norske bedrifter og gå inn på det lokale markedet.

– Disse bilaterale relasjonene er et viktig element i den norske finansieringsmekanismen. Polske SMB samarbeider med norske partnere, noe som resulterer i gjensidige fordeler. De skaper noe sammen, samarbeider, lærer av hverandre, deler kunnskap og teknologi og får erfaring i internasjonalt og internt samarbeid – sier Margrethe Asserson, Programleder i Finansiell mekanismekontoret.

Som en del av de norske midlene er det bevilget 1,25 milliarder euro til gjennomføring av programmer i EU-land i perioden 2014-2021.

You may also like

Leave a Comment