Home » Renter uendret i Norge – Puls Biznesu

Renter uendret i Norge – Puls Biznesu

by Gunnar Garfors

Denne gangen var det ingen overraskelse og den norske sentralbanken holdt renten på dagens nivå på 0,75 %. Han bekreftet imidlertid at rentehevingen i juni nesten var dødsdømt, melder Reuters.

Foto av Odin Jaeger/Bloomberg

Norges Banks beslutning torsdag om ikke å heve renten var enstemmig og forventet av markedet. Institusjonen sa at på grunn av høy inflasjon er det nødvendig med ytterligere innstramminger i pengepolitikken og rentene vil mest sannsynlig heves igjen under junimøtet.

I mars satte Norges Bank opp renten for tredje gang siden september 2021 og kunngjorde at de har til hensikt å heve renten tre ganger i år og fire til i 2023. Som et resultat vil referanserenten heves til 2,5 prosent. slå opp. neste år. Den forventede økningen i juni vil være 25 basispunkter til 1,0 %-nivået.

Banken advarte om at uforutsigbarheten til krigen i Ukraina og risikoen for inflasjon, som kan forbli høy i en lengre periode, kan tvinge pengemyndighetene til å handle raskere enn tidligere antatt.

Dersom det er utsikter til vedvarende høy inflasjon, kan renten heves raskere enn antydet i marsrapporten, sa Norges Bank i en melding torsdag.

© ℗

You may also like

Leave a Comment