Home » Reseptomater på sensurert. Nettbasert resepthandel under Helsedepartementets mikroskop

Reseptomater på sensurert. Nettbasert resepthandel under Helsedepartementets mikroskop

by Gunnar Garfors

Avisen påpeker at utskrivning av resept på psykofarmaka og narkotiske stoffer skal ledsages av undersøkelse og vurdering av stoffets effekt på pasienten. «Dette er resultatet av at endringen trer i kraft i forskriften om narkotiske stoffer, psykotrope stoffer, kategori 1-forløpere og preparater som inneholder disse stoffene eller stoffene,» skriver «Rzeczpospolita».

«Dette er en del av kampen mot kjøp av resepter på nett. Men, som Helsedepartementet understreker, er det ikke bare en døgnundersøkelse, men også en fjernkonsultasjon med pasienten», leser vi.

Journalen melder at det nye kravet ikke dekker resepter dersom «behandlingen fortsetter når mindre enn tre måneder har gått siden pasientens siste besøk og undersøkelse.» «Informasjon om at denne tiden ikke er overskredet vil bli gitt «inkludert i pasientens journal. , understreker han.

«Før eventuell videre forskrivning av narkotika og psykotrope legemidler kontrollerer legen mengde og type medikamenter som sist er foreskrevet til pasienten via Internett-pasientkontoen (IKP) eller praksissystemet eller en samtale med pasienten – hvis tilgjengelig. «Pasienten har ennå ikke registrert seg i IKP. En slik gjennomgang foretas av legen og skal noteres i pasientens journal sammen med informasjon om aktuelle indikasjoner», leser vi.

Dagsavisen minner om at en lovendring blant annet er en reaksjon på «to unge kvinners død som ble gitt sterke psykofarmaka etter en e-rådgivning via den såkalte Receptomat». «De nye reglene for reseptutstedelse av narkotiske stoffer og psykotrope stoffer gjelder ikke for leger i primærhelseinstitusjoner hvor pasienten er registrert. Disse legene tar vare på pasienten på en kontinuerlig, langsiktig basis og kjenner deres behandlingshistorie. Det medisinske miljøet har «akseptert endringene,» legger han til. Rz. (grøt)

bf/mhr/

You may also like

Leave a Comment