Home » Russland trakk seg fra Barentshavsrådet

Russland trakk seg fra Barentshavsrådet

by Gabriel Scott

I en kommentar til sin utmelding fra Barentshavets regionale råd (RRMB), anklaget Russland Finland (nåværende president i organisasjonen) for ikke å ville overlate rådspresidentskapet til Russland i oktober 2023.

«Vi er overbevist om at den nåværende politiske situasjonen til våre nordeuropeiske naboer ikke samsvarer med de langsiktige interessene til innbyggerne i polarområdet. Ansvaret for kollapsen av samarbeidsarkitekturen i Barentshavet ligger utelukkende hos våre «partnere’», forklarte det russiske utenriksdepartementet sin avgjørelse.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sendte en melding om sin avgang fra organisasjonen til deltakerne og organisasjonens sekretariat, samt til lederen av det europeiske diplomati Josep Borrell. RRMBs forhold til Russland ble avsluttet i mars 2022 «på grunn av brudd på organisasjonens prinsipper og mål» etter initiativ fra Finland, Danmark, Island, Norge og Sverige.

You may also like

Leave a Comment