Home » Russlands angrep på Ukraina. Direktesending – fredag ​​26. mai

Russlands angrep på Ukraina. Direktesending – fredag ​​26. mai

by Catherine Monroe

Ukraina kan ikke tvinges til samtaler med Russland hvis russiske tropper er på landets territorium. Kiev ga dette videre til utsendingene fra Kina og Brasil, sa Andriy Yermak, leder av president Volodymyr Zelenskyys kanselli, i et intervju med Interfax-Ukraine-byrået.

– Jeg forklarte utsendingene til Kina og Brasil at det ikke finnes en slik styrke som i dag kan tvinge myndighetene og samfunnet i Ukraina til å forhandle med russerne så lenge russiske tropper er med oss. En slik makt finnes ikke. (…) Det er veldig viktig at de så at vi skal kjempe til siste slutt, at vi ikke stopper. Alle som tror at det er noe som kan tvinge oss til å snakke med Russland under de nåværende forholdene tar grovt feil – sa Yermak.

Zelenskyis stab forsikret at under deres besøk i Kiev i midten av mai, «lyttet de kinesiske og brasilianske utsendingene til den ukrainske holdningen» og «hadde en ganske ærlig samtale med dem». Også Ukraina, sa Yermak, sa at det var «mot mekling», som han sammenlignet med samtaler i Normandie-format. De bekymret løsningen av konflikten i Donbass og kom ikke med noen løsning.

Yermak understreket også at Ukraina «ikke trenger» Russlands territorium fordi det «kjemper for sitt eget territorium», mens de utelukker «territorielle kompromisser».

You may also like

Leave a Comment