Home » Skynd deg å bygge vindpark i skog

Skynd deg å bygge vindpark i skog

by Gunnar Garfors

SJSC «Latvijas valsts meži» har identifisert flere områder i sine forvaltede skoger som kan være egnet for vindkraftproduksjon.

Foto: Ekaterina Kondratova/SHUTTERSTOCK

Kristīne Stepiņa, «Latvijas Avīze», JSC «Latvijas Mediji»

Graube: Det handler om Putins politiske liv og død – han vil gå til slutten

St. Petersburger flykter til Latvia: «Russland har nesten en borgerkrig»

republikanske Senator Graham: Noen må fjerne Putin

Les andre nyheter

For tiden har det statlige underjordiske lageret Inčukalns naturgassreserver i minst tre måneder, men på grunn av den ustabile geopolitiske situasjonen søkes det etter rettidige løsninger for å sikre naturgass for neste fyringssesong, og det vil ikke være noen forsyningsforstyrrelser.

ANDRE LES NÅ

Departementet ser etter alternativer

«Siden vi foreløpig ikke kan være sikre på om russiske gassforsyninger vil bli avbrutt eller opprettholdes, er det viktig å finne alternative løsninger så raskt som mulig. Gass pumpes vanligvis inn i Inčukalns underjordiske lager fra 1. mai, men i år flere måneder tidligere enn før. Anskaffelsen av Latvenergo AS er fullført og en beslutning om kjøp av to terawattimer flytende naturgass vil bli tatt i nær fremtid, lover økonomiminister Jānis Vitenbergs.

Han påpeker at gass foreløpig ikke faller inn i gruppen tillatte varer, det er fortsatt russiske kommersielle gassstrømmer til alle europeiske land, som ingen land ennå har forlatt. «Vår oppgave er å maksimere gasskjøp fra andre land, og dermed minimere vår avhengighet av russiske energiressurser og ikke engasjere oss i transaksjoner som kan bidra til russisk aggresjon i Ukraina», sa ministeren og bemerket at han ennå ikke har mottatt noen signaler om at Russland kan proaktivt kutte gassforsyningen til Latvia. Dette er gjort av en annen produsent av viktige råvarer – det russiske stålselskapet Severstall. Informasjon fra det russiske nyhetsbyrået Interfax viser at selskapet helt har sluttet å eksportere stålprodukter til EU-land.

Latvenergo har forhandlet fram naturgassleveranser med USA, Qatar og Norge. Gassen skal leveres av to skip til Klaipeda-terminalen, hvorfra den vil nå Inčukalns. J. Vitenbergs nektet å forutsi prisen gass vil bli kjøpt til. «Krigen varer en uke, situasjonen endrer seg hver dag, så det er veldig vanskelig å forutsi prisen på gass for øyeblikket», avslutter økonomiministeren.

Forsyningsbekymringer over krigen i Ukraina presset gassprisene opp rundt 50 % for å nå rekordhøye på europeiske børser onsdag. Den nådde 194 715 euro per megawattime i morgenhandelsøkten til det nederlandske titteloverføringsanlegget.

«Energiprisene vil ikke bare øke i EU, men over hele verden. Ikke bare har prisen på gass økt betraktelig, prisen på kull har doblet seg, og prisen per fat olje er nå den høyeste siden 2014. Hovedspørsmålet er energiforsyning. Foreløpig er Latvenergos reserver høyere enn tidligere sesonger», sier ministeren.

Jeg skal produsere grønn energi

Regjeringen har konseptuelt støttet intensjonen til JSC Latvenergo og JSC Latvijas valsts meži (LVM) om å etablere et joint venture for utvikling av vindparker i Latvia. «Staten må bruke disse to selskapene for å sikre statlig energiuavhengighet og billigere strøm for forbrukeren. Dette kan være flere områder utenfor tettbebyggelse for ikke å skape problemer for befolkningen. Ettersom det tidligere har vært innsigelser mot bygging av vindparker, må Latvenergo og LVM være klare til å gi økonomisk støtte til kommunene der slike prosjekter utvikles ved å involvere publikum i konsekvensutredningsfasen, sier J. Vitenbergs.

Prosjektet skal gjennomføres etter en rasjonell virksomhetsplan uten statlige støttemekanismer. – Latvenergo og LVM er store selskaper som kunne gjennomføre dette prosjektet uten statsbudsjettmidler, ved å bruke sine ressurser og muligheten til å finansiere seg på kapitalmarkedene, for eksempel gjennom utstedelse av grønne obligasjoner, sier J. Vitenbergs.

Latvenergo AS har allerede utstedt grønne obligasjoner, i fjor vår plasserte selskapet syvårige grønne obligasjoner på EUR 50 millioner med en fast årlig rente på 0,5 %. På gårsdagens ekstraordinære møte vedtok aksjonærene i Latvenergo AS utbygging av vindparker i Latvia.

«Latvian State Forests» støtter definitivt energiproduksjon i Latvia som oppfyller EUs klimanøytralitetsmål, og foreløpig spiller denne beslutningen også en spesielt viktig rolle med tanke på landets energiuavhengighet. Vi har identifisert flere områder i LVMs forvaltede skoger som kan være egnet for vindkraftproduksjon. Prosjektet er under utvikling, så mange spørsmål må fortsatt løses i samarbeid med Landbruksdepartementet, Økonomidepartementet og Latvenergo, sier Tomass Kotovičs, kommunikasjonssjef i LVM.

Siden de største utviklingskostnadene til vindparker vil være knyttet til bygging, har staten instruert begge selskapene om å bruke lokal arbeidskraft i byggeprosessen så mye som mulig, der latviske selskaper er involvert. «Ved å utvikle vindparker med en total kapasitet på 800 megawattimer, kan Latvia oppfylle EUs krav og implementere målene i den nasjonale energiplanen», understreker økonomiministeren, og påpeker at Latvenergo ikke har vært særlig aktiv innen grønn energiproduksjon så langt.

OM EMNET MATCHING ARTIKLER

Ifølge foreløpige data var fjorårets omsetning til Latvenergo-konsernet 1,065 milliarder euro, som er 37,7 % mer enn året før, mens konsernets overskudd falt med 38,4 % til 71,623 millioner euro. Latvenergo driver med produksjon og salg av elektrisitet og varme, samt salg av naturgass og levering av elektrisitetsdistribusjonstjenester. Latvenergo er statseid, men selskapets obligasjoner er notert på Nasdaq Riga-børsen.

fag

You may also like

Leave a Comment