Home » Start desinformasjonsverksteder for ungdom!

Start desinformasjonsverksteder for ungdom!

by Gunnar Garfors

Hver av oss blir for tiden konfrontert med en enorm mengde nyheter som kommer fra nyhetsportaler og sosiale medier. Dessverre er mange av dem laget for å villede mottakere og skape informasjonskaos. Derfor inviterer ungdomsbyrådet i Starachowice unge i alderen 15 til 19 år til et kurs der de skal lære å sjekke hva de får på Internett hver dag.

Trenings plan: :

1. Desinformasjon og hvordan gjenkjenne den – 2. oktober 2023, kl. 10.00 – 16.00 i bybiblioteket. Adolf Dyganski.

2. Hatytringer på internett og hvordan man takler det – 3. oktober 2023, kl. 10.00 – 16.00 i bybiblioteket. Adolf Dyganski.

3. Produser troverdig og pålitelig informasjon – 20. november 2023, kl. 10.00 – 16.00 i Starachowice rådhus i Olimpiahallen.

4. Rollen til sosiale medier under krisen – 21. november 2023, kl. 10.00 – 16.00 i Starachowice rådhus i Olimpiahallen.

Du kan melde deg på en eller flere utvalgte workshops. Plassgrense: 10 personer per verksted.

VI REKRUTTERER FOR øyeblikket TIL VERKSTEDER I OKTOBER!

Workshopene ledes av Artur Maik – myke ferdigheter og forretningstrener. Utdannet ved Jan Kochanowski University i Kielce og internasjonale doktorgradsstudier i prosjektledelse.

Hva tar du med deg fra verkstedene?

1. Som deltaker forstår du viktigheten av falske nyheter og kan gjenkjenne det,

2. Du tilegner deg evnen til å verifisere informasjon i henhold til IT-metodikk

3. Du forstår hvordan informasjonsspill og informasjonsmanipulasjon fungerer.

4. Du vil lære verktøy for å sjekke og analysere informasjon og falske nyheter,

5. Du vet hvordan du skal reagere på falsk informasjon i samtale og på Internett,

6. Du vet hvordan du skal bekjempe desinformasjon.

Workshopene gjennomføres som en del av prosjektet med tittelen: «Retning for fremtiden – Starachowice lokale utviklingsprogram» fra det lokale utviklingsprogrammet samfinansiert av den norske finansieringsmekanismen for 2014-2021 (85 %) og statsbudsjettet (15 %).

Vi aksepterer søknader på nettstedet mlodziez.starachowice.eu og via //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdDmaowTp1b8sn1JcOTfeLucSbFKksRC0ZQqrHYRUdo94Gw/viewform – Antall plasser er begrenset!!!


You may also like

Leave a Comment