Home » Storbritannia, Norge brann gigantiske ubåtstrømkabler

Storbritannia, Norge brann gigantiske ubåtstrømkabler

by Thure Lindhardt

«Storbritannia og Norge kan nå dele fornybar energi for første gang,» sa National Grids 1,6 milliarder nett i en pressemelding.

Den undervanns elektriske tilkoblingen til noen 720 kilometer starter med en maksimal kapasitet på 700 megawatt (MW) som vil øke gradvis 1.400 MW over tre måneder. – Med full kapasitet vil North Sea Link kunne forsyne 1,4 millioner husstander med strøm, sier National Grid.

Nordsjøforbindelsen forbinder Suldal, sørvest i det skandinaviske landet, med Blyth (nær Newcastle) i England under Nordsjøen og styrker dermed sikkerheten for strømforsyningen i begge land, rett i tide for naturgass, og når rekordhøye i Europa og Storbritannia.

– Hvis det blåser kraftig i England og vindproduksjonen er høy der, kan vi kjøpe billig strøm fra britene i Norge og la vannet stå i reservoarene våre, sa prosjektleder i Statnett, Thor, i juni fra vannkraftverkene. Hovedenergikilden i Norge Nummedal er annerledes. Og omvendt, hvis vinden i Storbritannia ikke er sterk nok.

Byggingen som varte 6 år, har sin andel av tekniske utfordringersom særlig tvinger byggingen av en spesiallekter for å passere kabelen, for å krysse under en norsk innsjø eller for å bore en 2300 meter lang tunnel.

På listen over de lengste elektriske undersjøiske kablene detroniserte Nordsjøforbindelsen Nordlink (623 km, hvorav 516 under vann), som ble innviet mellom Norge og Tyskland forrige måned.

Storbritannia, som allerede er koblet til Frankrike, Belgia, Nederland og Irland, planlegger ytterligere forbindelser med landene på kontinentet, spesielt takket være en ny undersjøisk kabel som kobler det til Danmark, Viking Link (765 km, hvorav 621 er under vann). Byggingen skal være ferdig innen utgangen av 2023.

Det er også annonsert et storstilt fellesprosjekt med sjøkabel over en strekning på 3800 km med Marokko.

Storbritannia, som er vertskap for den internasjonale konferansen om energiomstillingen COP26 fra slutten av oktober, har som mål å oppnå CO2-nøytralitet innen 2050.

(Med byråer)

Medias24-redaksjonen

1. oktober 2021 kl. 17.23

Redigert innen 2. oktober 2021 kl. 08.02

You may also like

Leave a Comment