Home » Støtte til bedrifter i periodiske vanskeligheter – Tilbud til operatører – PARP

Støtte til bedrifter i periodiske vanskeligheter – Tilbud til operatører – PARP

by Gunnar Garfors

Med referanse til gjeldende anbud for konkurransen «Støtte til bedrifter i periodiske vanskeligheter» (nr. FERS.01.03-IP.09-007/23), vil vi informere deg, i henhold til konkurransens bestemmelser, at Temaet for utlysningen er valg av prosjekter valgt av PARP Begunstigede (operatører) vil støtte bedrifter fra konkurransens målgruppe, det vil si gründere fra SMB-sektoren som jevnlig kommer i vanskeligheter.

Søkerinstitusjonen bør ha det nødvendige menneskelige, økonomiske og tekniske potensialet samt erfaring som en del av fremme av gründere i form av bagatellmessig støttesom gjenspeiles i de innholdsrelaterte evalueringskriteriene.

Den løpende rekrutteringen er derfor ikke rettet mot gründere som ønsker å få opplæring eller konsulentstøtte i virksomhetsledelse som skal hjelpe dem med å løse problemsituasjoner som oppstår i virksomheten og tilegne seg den kompetansen som er nødvendig for tidlig forebygging av fremtidige krisesituasjoner.

Disse selskapene er såkalte Mottaker av støtte og de kan motta støtte ved å søke til mottakerne valgt av PARP i forbindelse med den aktuelle rekrutteringen. Rekruttering til prosjekter er planlagt å begynne i fjerde kvartal 2024 og vil bli innledet av passende informasjonsaktiviteter fra mottakerne (enheter som gir støtte på vegne av PARP) og PARP (FERS Intermediate Body).

Oppsummert er rekrutteringen rettet mot bedrifter som skal støtte gründere fra konkurransens målgruppe i fremtiden. Disse selskapene må ha det relevante potensialet spesifisert i rekrutteringskriteriene.

Støttesystemet (implementeringssystemet) i konkurransen er vist i følgende figur:

You may also like

Leave a Comment