Home » Tczew – To kor i styret til CKiS – Nyheter

Tczew – To kor i styret til CKiS – Nyheter

by Connie Nielsen
En felles konsert av to mannskor er en garanti for en vellykket kveld.

Ekko mannskor med gjestemedvirkning av Odins Ravnerkor fra Norge – konsert – 02.09.2023, 17:00

ODINS RAVNER (OSLO, NORGE)
Dirigent: Björn Hegstad

Odins Ravner er et mannskor fra Oslo. Bandets navn kommer fra norrøn mytologi og betyr «Odins magiske ravner». Målet med koret er å fremme sang i mannskor ved å presentere et bredt repertoar av pop- og folkemusikk.

Koret ble stiftet i 1993 etter initiativ fra sangerne i Brynkoret. I løpet av de tretti årene det har eksistert har ensemblet hatt mange dirigenter, den lengste faste dirigenten (over 14 år) er Sven Arne Lindemark.

Sven Arne Lindemark var professor ved Norges musikkhøgskole i 30 år. Takket være sin kompositoriske kreativitet har koret en rekke arrangementer skrevet spesielt for dette ensemblet.

Koret holder konserter og deltar på en rekke kulturarrangementer i og rundt Oslo. Han har opptrådt i utlandet flere ganger, for eksempel i Makedonia, Storbritannia, Estland og Irland.

På konserten i Tczew vil koret presentere et blandet repertoar med stort sett populær folkemusikk.

MANNSKOR «ECHO»

Dirigent: Leszek Golab

Mannskoret «ECHO» ble grunnlagt i 1923 blant det tczewiske borgerskapet som et uttrykk for det indre behovet til polakker som etter 150 års fengsel fritt kunne dyrke sin hjemlige kultur og tradisjoner med polsk sang.

I 1927 sluttet koret seg til Pommerns forening for sangkretser og ga regelmessig konserter i skoler, kirker og på arbeidsplassen, deltok i konserter og organiserte sangbegivenheter. Utbruddet av andre verdenskrig avbrøt aktiviteten til koret og etter krigen dukket det opp igjen på scenene i Tczew-regionen og sang alle de viktige statlige, regionale og kirkelige seremoniene.

Under utmerket musikalsk ledelse av følgende dirigenter, den ene etter den andre siden stiftelsen av koret: Ludwik Sumiński (1923-34), Leon Galiński (1934-66), Elżbieta Grzenkowska-Hawryluk (1966-2002) og siden 2002 Leszek Gołąb, koret har nådd stadig høyere kunstneriske nivåer.

Dette gjenspeiles i en rekke priser og utmerkelser fra anmeldelser, konkurranser og festivaler vunnet i løpet av våre 90+ år med aktivitet. De siste årene har koret skrytt av 3. plass og «Bronze Lyra» på den 5. Warszawa internasjonale korfestival (2009) og 3. plass på den 1. internasjonale festivalen for kormusikk i Eišiškės (Litauen 2012).

Korets repertoar omfatter et bredt spekter av hellige og verdslige sanger, inkludert gamle polske sanger. Koret dokumenterer sine prestasjoner, har publisert m 2 CDer med sekulære og religiøse sanger og en CD med innspillinger av julesanger.

Koret har opptrådt i utlandet flere ganger, for eksempel i Bulgaria, Romania, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Finland, Ukraina, tre ganger i Ungarn og Litauen, fire ganger i Tyskland.

Koret var initiativtaker og arrangør av Tczew Choral Song Festivals, holdt i Tczew siden 1974, og samlet kor fra Nord-Polen. I 2006 møttes korene på den 24. Tczew-festivalen (dessverre den siste).

I 1998 og 2008 var koret arrangør av Mannskorenes Landsmøter.

Mannskoret «ECHO» har jobbet siden 1991 i strukturene til kultursenteret i Tczew, i dag Centre for Culture and Art i Tczew.

I 2006, på initiativ fra kormedlemmene, ble foreningen for Venner av Mannskoret «Echo» stiftet og registrert i Tczew, som som en frivillig organisasjon gir utmerket støtte til korets aktiviteter.

Tczew – Liten festival Du og jeg

You may also like

Leave a Comment