Home » Teamleder for NATOs minemottiltak: Vi forsikrer alliansens fellesskap om at NATO er til stede

Teamleder for NATOs minemottiltak: Vi forsikrer alliansens fellesskap om at NATO er til stede

by Catherine Monroe

Vi forsikrer fellesskapet av land i den nordatlantiske alliansen om at NATO er tilstede og opererer i farvannene i Nord-Europa – sa i Szczecin søndag sjefen for det stående teamet i gruppe 1 av NATOs minemottiltak løytnant Ole Torstein Sjo.

Fem skip som tilhører NATOs faste team for minemottiltak har ligget til kai ved Szczecin-kaien siden fredag. Det er et rutinebesøk, enheter fases ut på mandag.

Lagets flaggskip – det norske HNoMS – ankom Szczecin nordkappog fire antimineskip, hovedsakelig minejegere: det belgiske BNS BellisEstisk ENS SakalaFransk FS Pegasus og det tyske dykkestøtteskipet FGS Rottweil. Skipene er ledsaget av en minesveiper fra 8th Coastal Defence Flotilla ORP team.

«Vi er her for å forsikre NATO-samfunnet om at NATO er til stede og opererer i nordeuropeiske farvann– fortalte journalister søndag sjefen for NATOs permanente gruvemottiltak gruppe 1, løytnant-sjef Ole Torstein Sjo.

Teamet kom fra Norge – utenfor kysten av dette landet fjernet de farlige gjenstander fra tidligere væpnede konflikter. Etter besøket i Szczecin vil de – som kommandanten annonserte – seile ut for deltakelse i mine mottiltaksøvelser i den nordlige Østersjøen.

Som kommandørløytnant Sjo sa, er lagets aktiviteter svært viktige både for mannskapet og ham selv. «Situasjonen – og folk føler dette på den harde måten – er mindre stabil, dramatisk i mange aspekter og vi gir støtte til samfunnet og det er veldig viktig for oss«- sa sjefen.»Tanken er å sikre at det er svært operative grupper i NATO i krise- og krigstider, og vise skattebetalerne hva de betaler for. Vi viser også samholdet i alliansen og evnen til å samarbeide sømløst– sa kommandørløytnant Sjo.

Han forklarte at det er rundt 300 personer på laget, inkludert minedykkere som nøytraliserer farlige gjenstander. på HNoMS nordkapp er en gruppe på fem latviske dykkere som spesialiserer seg på undervannsminenøytralisering. Lignende grupper opererer også i andre enheter i teamet.

«Vi jobber alle sammen – å finne miner på havbunnen er som å lete etter en nål i en høystakk. Du må ha intelligens, vite hvor du skal starte søket, og du trenger de riktige søkeverktøyene (vi bruker hovedsakelig ekkolodd) og destruksjonsenheter (effektorer) som vil nøytralisere minene. Det tar et helt team for å fullføre et oppdrag – å finne miner er en tidkrevende oppgave– forklarte fartøysjefen.

Den nordatlantiske alliansen opprettholder fire skipsteam på permanent roterende tjeneste. To av dem er lag med store overflateskip, for det meste destroyere og missilfregatter, ofte støttet av en støtteenhet, dvs. H. Stående NATO Maritime Group 1 og 2. To andre er team av antimineskip med et fleroppgavekommandoskip, d NATO antiminegruppe 1 og 2. Normalt opererer den første gruppen i Nord-Europa mens gruppenummer to opererer sør på kontinentet.

Hovedoppgaven til skipene til NATO Standing Mine Countermeasures Forces er å opprettholde navigasjonssikkerheten ved å søke, oppdage og ødelegge farlige undervannsobjekter. En viktig oppgave for teamet er også å demonstrere solidariteten til medlemmene i alliansen og å utføre en av de viktigste fellesoppgavene – å sikre sikkerheten til maritime kommunikasjonsveier.

På denne måten danner lagets skip et antiminesystem i sjøvann, kjent som «antimineskjoldet» for Europa. Disse styrkene kan også settes inn for å støtte antiterroroperasjoner, livreddende operasjoner og kriserespons. Skipsteam er blant de mest effektive elementene i de såkalte reaksjonsstyrkene (NRF – NATO Response Force).

Disse lagene tilbringer mesteparten av tiden sin til sjøs, inkludert koordinering av samarbeidet til skipene deres og deltar i manøvrer med marinene til NATO-medlems- og partnerland.

Elizabeth Biecka

You may also like

Leave a Comment