Home » Tomasz Grodzki på lex TVN: Det ser ut til å skade Polens vitale interesser

Tomasz Grodzki på lex TVN: Det ser ut til å skade Polens vitale interesser

by Catherine Monroe

– Lex TVN er et lovforslag som ble klart avvist i Senatet i september. For øyeblikket ligger avgjørelsen hos presidenten. For å gjøre det lettere for ham, vil jeg gjerne lese noen avsnitt som kan være viktige for hans beslutningstaking – sa Grodzki på pressekonferansen. Deretter siterte han en polsk-amerikansk handelsavtale, inkludert hans fragment om forbudet mot ekspropriasjon.

Fredag ​​vedtok Sejmen en endring av kringkastingsloven med sikte på å endre eierstrukturen til TVN, som eies av det amerikanske Discovery-konsernet. Nå venter den nye loven på president Andrzej Dudas underskrift. Søndag var det protestmøter over hele Polen mot lex TVN, hvis deltakere krevde veto fra statsoverhodet.

– USA er vår største allierte. I en situasjon der vi har å gjøre med en hybridkrig på grensen til Hviterussland og to mektige hærer står på den russisk-ukrainske grensen klare til å angripe Ukraina og gjenoppta diskusjoner om Senatets veto, et så farlig spill mot Polens vitale interesser. , sa Grodzki.

Les også: Lex TVN. Hva vil endre seg i polsk-amerikanske forhold?

Hva handler lex TVN egentlig om?

PiS-politikere argumenterer med at hele handlingen er ment at polske medier ikke skal kjøpes av selskaper fra udemokratiske land som Russland, Kina eller arabiske stater. Derfor bør medieloven regulere at TV- og radiostasjoner i Polen kun kan eies av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, som omfatter landene i Den europeiske union samt Norge, Island og Liechtenstein.

Målet er imidlertid veldig annerledes. Skulle en slik lov tre i kraft, vil det kun ramme TVN-kringkasteren, som tilhører den amerikanske Discovery-gruppen. For det første fordi Amerika ikke er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. For det andre er det bare amerikanere i Polen som eier elektroniske medier utenfor EØS. Det er av denne grunn at denne loven er kjent som Anti-TVN Law eller lex TVN.

You may also like

Leave a Comment