Home » Utenlandsk pensjon for Polen? Det er sjanse for dobbel fordel

Utenlandsk pensjon for Polen? Det er sjanse for dobbel fordel

by Peter Østbye

De siste årene har flere og flere av våre landsmenn jobbet. har ervervet rett til utenlandsk pensjon i Storbritannia, Tyskland eller Norge. Dette gjør at de kan motta to pensjoner samtidig – den polske pensjonen og pensjonen til landet de jobbet i. Hvilke krav må de oppfylle?

Mange polakker har jobbet i utlandet i mange år. Dette betyr at de nå kan motta både polske og utenlandske pensjoner. Men for å gjøre dette mulig må de jobbe der i et visst antall år. For kvinner er det 20 år og for menn er det 25 år – melder Business Insider.

Personer som har rett til utenlandsk pensjon fra EU- eller EFTA-land kan bare sende inn søknader om denne ytelsen i Polen til en tilsynsmyndighet i trygdeinstitusjonen. Det er nødvendig å legge ved dokumenter som bekrefter forsikringsperioder både i Polen og i utlandet. Det er også verdt å legge ved andre bevis som bekrefter at du er kvalifisert til å søke om pensjon fra et annet land.

Ulike pensjoner i Øst- og Vest-Tyskland

Det viser seg at kravene for å få utenlandsk pensjon varierer fra land til land. Hvis en person som har jobbet i Tyskland ønsker å motta lokalgodtgjørelsen, bør vedkommende jobbe der i minst ett år og betale faste bidrag til det tyske trygdesystemet fire år på rad. Du kan søke om pensjon en måned før du fyller 66 år. Den gjennomsnittlige pensjonen der varierer avhengig av om arbeidstakeren var ansatt i de østlige eller vestlige føderale statene. I det første tilfellet er det rundt 1,3 tusen. euro og i andre 1,5 tusen. Euro.

Hvor mye er pensjonen i Storbritannia og Norge?

For å motta ytelser fra Storbritannia, må du ha et nasjonalt trygdenummer, det vil si en britisk PESEL, og ha jobbet i dette landet i minst 10 år. Grunnpensjonen der er omtrent £700, som er over PLN 3,7 tusen. Zloty. Du kan søke om det først etter fylte 66 år.

Men i Norge må du ha jobbet i minst fem år og oppfylle alderskriteriet 67 år. Du kan også søke om førtidspensjon ved fylte 62 år, men da må du ha jobbet i 40 år. Pensjonen i Norge er cirka PLN 17 700. Kroner, det vil si over 7 tusen zloty.

I Nederland er full pensjonering kun mulig etter 50 år

Alle som har tenkt å søke om pensjon i Nederland må imidlertid være klar over at pensjonsalderen der er 67 år. For å motta den lokale ytelsen må du jobbe i minst ett år. Du kan imidlertid få full pensjon etter 50 år. Beløpet på grunnpensjonen i Nederland avhenger av om en person bor alene – da mottar han i gjennomsnitt PLN 1,2 tusen. Euro eller i par – da kan du regne med 1,6 tusen. Euro.

You may also like

Leave a Comment