Home » Verdien av Norges statlige formuesfond nådde 12,3 billioner i fjor. Norsk kroneselskap

Verdien av Norges statlige formuesfond nådde 12,3 billioner i fjor. Norsk kroneselskap

by Gabriel Scott

Nesten 1,6 billioner. Norske kroner (177 milliarder dollar, 158 milliarder euro) utgjorde 14,5 prosent. Komme tilbake.

Fondet som landet overfører sine oljeinntekter til, endte året med hele 12,3 billioner dollar. verdien av kroner.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kalte det siste året «ganske lønnsomt».

Det er den fjerde høyeste årlige prosentvise avkastningen i fondets historie, som ble grunnlagt på 1990-tallet, og den nest høyeste i absolutte tall.

Sentralbanken som forvalter fondet advarte imidlertid om at slike resultater ikke ville lønne seg i fremtiden.

– Vi må være forberedt på nedgangstider, sier Trondas Grande, nestleder i sentralbankens kapitalforvaltningsavdeling.

aksjen, som var opp 72 prosent ved utgangen av desember. av hele porteføljen økte med 20,8 prosent. hovedsakelig på grunn av prisveksten på verdipapirer i USA og selskaper innen energi-, finans- og teknologisektoren.

Aksjer i Microsoft, Alphabet og Apple var de største bidragsyterne til fondet, og ga gevinster på henholdsvis 20 milliarder dollar og 64 milliarder dollar i 2021. og 61 milliarder norske kroner.

Fondet har mer enn 9.000. Aksjeposter i selskaper.

Siden begynnelsen av året har inflasjonspress og stigende renter samt usikkerhet rundt NATO-Russland-konfrontasjonen i Ukraina falt aksjemarkedene.

Fondets investeringer i obligasjoner er 25,4 %. formue, led 1,9 prosent. negative yield siden 2021. Rentene holdt seg lave.

Investeringer i eiendom med en andel på 2,5 prosent. Porteføljen, genererte 13,6 prosent. Unoterte fornybar energiprosjekter, den fjerde største aktivaklassen, ga en avkastning på 4,2 %. Komme tilbake.

You may also like

Leave a Comment