Home » Vi bør ikke bare støtte Ukraina, men også ta vare på våre vennlige naboer – Wprost

Vi bør ikke bare støtte Ukraina, men også ta vare på våre vennlige naboer – Wprost

by Gabriel Scott


Jakub Mielnik, «Wprost»: Hennes motpart i regjeringen, forsvarsminister Ben Wallace, sa at ukrainere burde vise mer takknemlighet for hjelpen de har fått. Ditt besøk i Warszawa gir grunn til denne takknemligheten?


Nusrat Ghani: Arbeidsgruppen vi satte ned for en tid tilbake møtes kvartalsvis. Denne gangen møttes vi i Polen fordi det er mye lettere for den ukrainske delegasjonen å komme hit. Møtet er en oppfølging av Ukrainas gjenoppbyggingskonferanse vi holdt i London for en tid siden og har som mål å sikre at vi kan gi den ukrainske regjeringen den støtten den trenger.


Vi har imidlertid et ganske vanskelig øyeblikk, fordi ukrainerne virker enda mer skuffet over involveringen av de vestlige allierte. I hvilken grad kan økonomisk støtte oppveie volatiliteten i å levere tilstrekkelig med våpen og utstyr til å drive russerne ut av Ukraina?

Du tar opp flere spørsmål her. For det første er vår oppgave ikke bare å opprettholde den ukrainske økonomien, men også å gi den muligheter for økonomisk vekst. Deres oppgave er ikke bare å reparere skadene, men også å skape bedre infrastruktur, boliger, utdanning, sykehus eller energi enn før krigen. Ja, for å overtale krigsflyktninger til å returnere til landet sitt.

You may also like

Leave a Comment