Home » Viseminister Buda om korn fra Ukraina: Det vil ikke være noen oversvømmelse av det polske markedet med ukrainsk korn

Viseminister Buda om korn fra Ukraina: Det vil ikke være noen oversvømmelse av det polske markedet med ukrainsk korn

by Gabriel Scott

– Det blir ingen oversvømmelse av det polske markedet med ukrainsk korn – forsikret utviklings- og teknologiminister Waldemar Buda mandag. Polen hjelper bare med logistikk, det fungerer som en mellommann i å sende ukrainsk korn til verden – understreket han.

Buda: Den største utfordringen er energiprisene

Vi må huske å ikke hindre Pengepolitisk råds virksomhet; Vi kan ikke systematisk eliminere effekten av renteøkninger –…

Se mer

Sjefen for utviklingsdepartementet ble spurt på Radio Jedynka om polske bønders frykt for ukrainsk korn sendt til Polen. Han uttalte at det ikke var «ingen bulkbestilling av korn fra Ukraina» og «ingen oversvømmelse av det polske markedet med ukrainsk korn».

– Vi hjelper kun til med logistikk, vi er mellomledd – understreket han.

Som utviklingsministeren forklarte, ble kornet fra Ukraina som skal passere gjennom Polen kontrahert før krigens utbrudd.

– Oftest var det vinterkontrakter, og nå skal kornet leveres til destinasjonslandene, for det første slik at det ikke blir noen dramatisk matsituasjon, og for det andre for at Ukraina skal kunne oppfylle sine kontrakter, ellers står det til en straff for ikke- overholdelse av ham – bemerket Buda.

Som sjefen for departementet for regional utvikling påpekte, når det gjelder å sende ukrainsk korn «til verden», fungerer Polen bare som en mellommann. I midten av juni ble det satt ned et interdepartementalt team for å forbedre vareflyten – spesielt korn – fra Ukraina til andre land via Polen. Teamlederen var visestatsminister og landbruksminister Henryk Kowalczyk.

TVP INFO mobilapplikasjon for mobile enheter
TVP INFO mobilapplikasjon for mobile enheter

Kilde:

#waldemarhütte


#Müsli


#Ukraina


#Russland

You may also like

Leave a Comment