Home » Vlantana Norge har fått tilbake lisensen, men Mons vil ikke lenger hjelpe ham

Vlantana Norge har fått tilbake lisensen, men Mons vil ikke lenger hjelpe ham

by Thure Lindhardt

Foto av Vladimiro Ivanovo (V)

Den norske statsadministrasjonen har trukket tilbake sin driftstillatelse fra det litauiske selskapet Vlantana Norge, men dette vil ikke avslutte selskapets konkursbehandling.

Vlantana Norges driftskonsesjon ble trukket tilbake i fjor sommer, selskapet anket og etter nesten ett års etterforskning ble søksmålet tatt til følge og konsesjonen trukket tilbake.

I Norge kan driftstillatelser for kjøretøy suspenderes dersom en virksomhet ikke lenger oppfyller kravene den oppfylte da konsesjonen ble utstedt, det er reist rettslige prosesser eller det er oppdaget visse administrative uregelmessigheter i virksomheten.

I følge rapporten fra Vlantana Norge var det på tidspunktet for suspensjonen av selskapets driftstillatelse ingen administrative feil fra styringsorganene og ledelsen og kravene til høyt omdømme var oppfylt, slik at det ikke var noen grunn. å tilbakekalle lisensen.

Vedtaket mottatt er en indikasjon på at virksomheten til Vlantana Norge AS ble lovlig utført. Det er uheldig at myndighetenes undersøkelser førte til at selskapet ble suspendert. Denne avgjørelsen kan tillate oss å lovlig fortsette virksomheten vår, men konkursprosessen er allerede under behandling. Det er vanskelig å trekke seg ut av det norske markedet på grunn av undersøkelsen utført av norske myndigheter og det påfølgende betydelig negative trafikkvolumet i offentlige rom. På det tidspunktet ble et betydelig antall av hovedkundene suspendert eller Vlantana Norge AS ble nektet tjenester på grunn av omdømmerisiko, og selskapets bankkonto ble beslaglagt. Skadene er for store til at selskapet kan fortsette sin virksomhet, sier Sandra Latotinait, styremedlem i Vlantana Norge AS.

Vlantana Norge i Norge saksøker fortsatt tidligere ansatte som mottok 1,5 millioner euro fra selskapet og dets tidligere styreleder Vladas Stonius Jr. Euroen betaler ingen lønn eller annen kompensasjon.

V minner om at et av de største litauiske selskapene, Vlantana, har mistet lisensen til å operere i Norge og var den første i landet som tilbakekalte en slik lisens for brudd på arbeidslovgivningen.

I begynnelsen av fjoråret ble det kjent at det ble avdekket totalt over 300 brudd på Vlantana Norge knyttet til arbeidsorganisering og ro til sjåføren, systematisk forfalskning av timelister og utbetaling av lønn.

Vlantana Norge AS betaler at det er en egen juridisk enhet og kun én aksjonær er tilknyttet UAB Vlantana som opererer i Litauen.

Derfor vil avviklingen av det norske selskapet ikke ha noen innvirkning på Vlantanas aktiviteter, heter det i rapporten.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder