Home » «Den katolske kirke i Norge vokser»

«Den katolske kirke i Norge vokser»

by Erlend Loe

Selv konverterte han fra lutherdommen. Han ble mottatt i den katolske kirke i 1993. Før han ble den første moderne norske biskopen i Trondheim i 2019, var han trappist i 17 år. Som han uttaler i et intervju med NCR-portalen, spiller en godt gjennomført liturgi en viktig rolle i konverteringen.

Biskop Varden minner om at Rådet ga ordre om at liturgien skulle feires på en slik måte at den gir en forsmak på gudstjenesten i himmelen. Min erfaring viser at dette er ønsket til mange mennesker, unge og gamle, i dag. Derfor må vi forfølge dette målet med besluttsomhet og ydmykhet, samtidig som vi bevarer kirkens enhet, la den norske biskopen til. Han bemerket at i tider som vår, preget av kollektiv hukommelsestap, ønsker mange unge naturlig nok å trekke på fortidens kilder.

På spørsmål om hans pastorale planer sa den norske biskopen at de først og fremst fokuserer på forkynnelse og undervisning slik at folk bedre kan kjenne troens skatter. Det er veldig oppmuntrende for meg at så mange ønsker å lære mer om troen og møte mysteriet i en nøye feiret liturgi.

Leder for Territorialprelaturet i Trondheim sa at utviklingen av samfunnslivet i Kirken også ligger ham nært. Ulike modeller for fellesskap mellom prester, studenter og unge, unge par og eldre testes ut. Å tilhøre kirken betyr å tilhøre et fellesskap. Det må tydeliggjøres, legger den norske trappistbiskopen til. Han innrømmer at han siden kallet til Trondheim har forsøkt å utarbeide en syntese som knytter hans benediktinske spiritualitet og hans nåværende oppgaver.

You may also like

Leave a Comment