Home » Det norske statsformuesfondet tjente nesten 95 milliarder euro i første halvår av 2021

Det norske statsformuesfondet tjente nesten 95 milliarder euro i første halvår av 2021

by Thure Lindhardt

Det norske statlige formuesfondet, som forvalter 1400 milliarder dollar i aktiva, tjente 990 milliarder kroner fra januar til juni. Den oppnådde en avkastning på 9,4 % i første halvår. «Investeringer i aksjer ga det største bidraget til resultatene i første halvår, spesielt investeringer i energi- og finanssektorene,» sa Fondets administrerende direktør Nicolai Tangen.

Fondet har også eierandeler i den amerikanske teknologisektoren, spesielt i selskaper eple, Microsoft, alfabet, Amazon og Facebook.

DERES INDISER

Avkastningen på aksjeinvesteringene var 13,7 % mot en negativ avkastning på obligasjoner på 2 %.

Det største suverene formuesfondet i verden

Ved utgangen av juni utgjorde investeringer i aksjer 72,4 % av fondets portefølje, sammenlignet med 25,1 % i obligasjoner, 2,4 % i unotert eiendom og 0,1 % i det nyopprettede bedriftssegmentet av unoterte fornybare energikilder.

I år feirer Norge 25-årsjubileet for sitt suverene formuesfond, som har blitt det største i sitt slag i verden.

Opprinnelig opprettet for å administrere statlige inntekter fra olje- og gassproduksjon, ble det omgjort til et statlig fond i 1998.

Med Reuters (Gwladys Fouche; Blandine Hénault for den franske versjonen, redigert av Bertrand Boucey)

You may also like

Leave a Comment