Home » En norsk domstol har ikke gitt løslatelse av ekstremisten Breivik

En norsk domstol har ikke gitt løslatelse av ekstremisten Breivik

by Erlend Loe

«Det er fortsatt en klar risiko for at (Breivik) vil gå tilbake til den oppførselen som førte til terrorangrepene 22. juli,» slo Telemark tingrett fast og avviste kravet hans om prøveløslatelse.

Breivik har aldri angret på angrepene som tok livet av 77 mennesker, så tirsdagens avgjørelse var ikke uventet.

22. juli 2011 sprengte AB Breivikas en minibuss lastet med eksplosiver nær et regjeringsbygg i Oslo. Etter eksplosjonen, som tok livet av åtte mennesker, dro AB Breivikas til øya Utioja, hvor ytterligere 69 personer, for det meste tenåringer, ble skutt og drept i sommerleiren til Arbeiderpartiets ungdomslag.

Han sa at han drepte ofrene sine fordi de fremmet multikulturalisme.

I 2012 ble den nå 42. AB Breivik dømt til 21 års fengsel. Denne strengeste straffen etter norsk lov kan forlenges dersom personen fortsatt anses som en fare for samfunnet.

Ved idømmelsen av straffen la retten til grunn at tiltalte, etter å ha sonet minst 10 år av straffen, kan søke om endring av straffen – begjæring om å sone den resterende delen av straffen med vilkår. Søknaden hans var til behandling i retten i tre dager forrige måned.

Selv om AB Breivikas neppe ble prøveløslatt, brukte ultranasjonalisten rettssaken som en plattform for å spre sine politiske synspunkter.

Det er ikke tillatt å publisere, sitere eller på annen måte reprodusere informasjonen til BNS nyhetsbyrå i massemedier og på Internett uten skriftlig samtykke fra UAB BNS.

You may also like

Leave a Comment