Home » Fakta og myter om atomkraftverk – Super Express

Fakta og myter om atomkraftverk – Super Express

by Gabriel Scott

1. Det er høy risiko for svikt og strålingsforplantning, noe som vil føre til sykdom og død hos beboere.

MYTE

Atomkraft har for tiden en av de laveste dødsratene av noen energikilde! Et av hovedprinsippene i utformingen av kraftverk og atomanlegg er den såkalte Forsvarsregelen i detalj. Den bruker seks påfølgende barrierer mellom brenselet i reaktorkjernen og miljøet. Selv om ett element svikter, sikrer resten av strukturen sikkerheten og uavbrutt drift av reaktoren. I små kraftverk, som de som skal bygges av ORLEN Group, finnes det også såkalte passive sikkerhetssystemer, altså de som ikke krever menneskelig inngripen for å fungere. Så menneskelige feil vil ikke føre til driftsstans, for da ville reaktoren rett og slett stengt.

2. Atomkraftverk er unødvendig, fordi fornybare energikilder (f.eks. fra vind, vann, sol) kan forsyne oss 100 prosent. Energi som vil være nødvendig i fremtiden.

MYTE

Dessverre er dette ikke sant. Bare land med slike landformer som Norge kan regne med stabil energiforsyning fra fornybare kilder, siden de har mange vannkraftverk. Vindparker og solcelleparker vil spesielt fungere i Polen. De produserer mye energi, men bare når forholdene er gunstige, det vil si når solen skinner eller det er sterk vind. Dessverre er vi ennå ikke i stand til å lagre denne energien i tilstrekkelige mengder til å bruke den på tider av døgnet og året når fornybare energikilder ikke kan produsere den. Det må finnes et kraftverk som skal forsyne oss med strøm i denne tiden. Kraftverk som slipper ut forurensninger til atmosfæren (for eksempel kull- eller gasskraftverk) må fases ut. Et kjernekraftverk produserer derimot uten å slippe ut skadelige forbindelser, er svært effektivt og holdbart – man regner med at det kan fungere i opptil 60 år.

3 En katastrofe som Tsjernobyl kan skje oss

MYTE

Sikkerhetstiltakene som i dag brukes i kjernekraftverk forhindrer en katastrofe som den i Tsjernobyl i 1986 eller i Fukushima i 2011. Reaktoren ved kraftverket i Tsjernobyl var primitiv, designet tilbake i 1954, og har tekniske mangler. I tillegg gjorde kraftverkspersonellet gigantiske feil som førte til en katastrofe. Nå har vi flere tiår med designforbedring bak oss. Passive sikkerhetssystemer fungerer også i små reaktorer. I Fukushima var katastrofen et resultat av en tragisk tsunami som skadet reaktoren. Dette var ikke beskyttet av et armert betongskall (som tilfellet er med kraftverk som for tiden er under bygging) og var heller ikke utstyrt med passive kjølesystemer for reaktoren etter den plutselige stansen.

4. Atomkraftverk sender ut stråling som er skadelig for lokalbefolkningen.

MYTE

Reaktoren sender ut spormengder av stråling, hvis virkninger er begrenset til den såkalte strålingskjerneøya, en liten, spesielt isolert del av anlegget. Det er ingen økt stråling utenfor kraftverket eller i nærheten av kraftverket.

5 Å bygge et atomkraftverk er svært kostbart.

EKTE

Imidlertid er energisektoren som sådan en svært kostbar gren av økonomien. Spesielt når det gjelder store kraftverk. Et stort kraftverk som bruker fossilt brensel (kull, gass, etc.) koster milliarder av zloty. La oss imidlertid tenke på at et atomkraftverk skal gi oss stabil energi i minst et halvt århundre. Den er mer effektiv enn fornybar energi, som typisk har en levetid på 20 til 25 år. Internasjonale beregninger og erfaringer viser at kjernekraft er en av de billigste formene for energiproduksjon.

Polakkene vil ha atomkraft

Moderne kjernefysiske teknologier er trygge – nesten 60 % mener det Polakker som deltar i IBRiS-studien på oppdrag fra ORLEN. Drivstoffgiganten planlegger å bygge små atomkraftverk i Polen ved hjelp av modulære SMR-reaktorer (Small Modular Reactors). Rundt 60 prosent av de spurte mener at det er behov for minst flere SMR-er i landet, og at disse bør være en av pilarene i Polens energiomstilling. I byene som er forhåndsvalgt av ORLEN Synthos Green Energy som steder for å bygge de første kraftverkene av denne typen, er godkjenningen for å investere i et lite kjernekraftverk enda høyere. I april i år ble en liste over 7 optimale steder for å bygge de første SMR-ene annonsert. Disse er: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie (nær Oświęcim), Kraków, Dąbrowa Górnicza, Warszawa-området og Tarnobrzegs spesielle økonomiske sone (Tarnobrzeg/Stalowa Wola).

IBRiS-undersøkelsen viser tydelig at energisikkerhet er en prioritet for polakkene. 58 % av respondentene anser SMR-er som en kilde til stabil energiforsyning. deltakelse i studien. Enda flere respondenter (63,5 %) mener at Polen bør starte sin energiomstilling med denne teknologien. Respondentene siterte ansettelsesspørsmål, blant andre fordelene ved å utvikle et lite atom.

You may also like

Leave a Comment