Home » Herr Armonait diskuterte Kinas reaksjon med en talsmann for den tyske regjeringen

Herr Armonait diskuterte Kinas reaksjon med en talsmann for den tyske regjeringen

by Peter Østbye

Franziska Brantner. Foto av Floriano Gaertner (Imago / Scanpix)

Aurin Armonait, økonomi- og innovasjonsminister, snakket tirsdag med Franziska Brantner, parlamentarisk statssekretær i det føderale departementet for økonomi og klimabeskyttelse, om Kinas økonomiske press på Litauen og en mulig felles motstander.

Bilateralt økonomisk samarbeid, handel og betydningen av investeringer ble også diskutert, ifølge departementets pressemelding.

Vi håper at Tyskland aktivt vil støtte initiativet til det franske presidentskapet i Den europeiske union (EU) for å utvikle et nytt anti-tvangstiltak så snart som mulig, som kan brukes under spesielle omstendigheter, slik som situasjonen i Litauens forhold til Kina A. Armonait.

Ifølge henne merkes konsekvensene av den kinesiske tilnærmingen ikke bare av Litauen, men av hele EUs indre marked. Tyske, franske, norske, estiske og andre EU-land lider tap. Ja, sier hun, EUs motstandskraft mot kinesisk press vil bli satt på prøve.

I følge den litauiske ministeren merkes konsekvensene av den kinesiske handlingen ikke bare av Litauen, men også av hele EUs indre marked. Tyske, franske, norske, estiske og andre EU-selskaper lider tap. Målet er å teste EUs motstandskraft mot press fra tredjeland.

I følge rapporten bekreftet F. Brantner under møtet med A. Armonaitė sin støtte til Litauen. Ifølge representanten for det føderale departementet må EU føre en enhetlig utenrikshandelspolitikk og snakke med tredjeland med én stemme. Hun er også enig i at litauiske selskaper kan bruke tjenestene til det tyske handelsbyrået for å åpne opp et nytt handelsmarked. Tyskland ser fortsatt på Litauen som et attraktivt investeringssted.

A. Armonait understreket viktigheten av økonomiske relasjoner mellom Litauen og Tyskland for representanten for Tyskland: Mer enn 50 investeringsprosjekter er iverksatt, som har skapt over 7000 arbeidsplasser, og den totale investeringen til tyske selskaper i Litauen beløper seg til ca 1,48 milliarder kroner. . EUR.

Samtidig delte vi synet om at den grunnleggende konflikten (med Kina BNS) vi er i er relevant for det felles europeiske markedet og derfor må integriteten til det europeiske indre markedet bevares på lang sikt, sa Armonait til reporter i Seimas. på tirsdag.

Bare hvis du snakker med en europeisk stemme kan du finne denne situasjonen, fordi ikke bare litauiske selskaper, men også integrerte europeiske markedsselskaper som har partnere i Litauen er i en vanskelig situasjon.

Ifølge ministeren hørte hun tysk støtte til Litauen under møtet.

Det er viktig å utvikle en felles europeisk handelspolitikk. (…) Europa trenger en felles handelspolitikk som fungerer i praksis, sa Armonait.

Ministeren sa at han hadde fått forsikring fra sin tyske kollega om at Tyskland fortsatt ser på Litauen som veldig trygt og investeringsverdig.

Hun opplyste at hun snakket med F. Brantner om tyske investeringer i litauisk fornybar energi.

I 2020 var Tyskland det største eksportmarkedet for litauiske tjenester, og sto for 15 % (1,6 milliarder euro) av den totale litauiske tjenesteeksporten. Handelen med biliales nådde 6 milliarder. EUR.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. Kilder.