Home » Høy beredskap i Norge. Alt på grunn av Nord Stream

Høy beredskap i Norge. Alt på grunn av Nord Stream

by Peter Østbye

— På norsk sokkel er det etablert nære relasjoner mellom norske myndigheter, politiet, Forsvaret og operatører. Regjeringen har på bakgrunn av dette besluttet å innføre tiltak for å bedre beredskapen i forhold til infrastruktur, land- og offshoreverdier på norsk kontinentalsokkel.

Det økte sikkerhetsnivået gjelder også økt droneaktivitet. Undersøkelsene pågår. – Generelt er det høy bevissthet om operasjonssikkerhet på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Aasland. «Den norske regjeringen følger utviklingen i Østersjøen, hvor det er gasslekkasjer fra Nord Stream 1 og Nord Stream 2. – Basert på informasjonen vi har sett så langt, er det mye bevis på sabotasjehandlinger, sier Aasland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Polens statsminister Mateusz Morawiecki uttrykker lignende synspunkter ved åpningen av gassrørledningen Baltic Pipe fra Norge via Danmark til Polen. Begge kalte hendelsen en «ekstraordinær situasjon» og utelukker ikke at det var «sabotasje».

Center for Eastern Studies analytiker Dr. Szymon Kardas spår imidlertid en mer alvorlig energiopptrapping fra Russland. Han minner om at Gazprom har varslet at Russland kan innføre sanksjoner dersom ukrainske Naftohaz forfølger krav mot det russiske selskapet i voldgift (som allerede er kunngjort). — Og det ville bety å stoppe transitt av russisk gass gjennom Ukraina, skriver analytikeren på Twitter.

You may also like

Leave a Comment